Odešel vladyka Ivan Ljavinec

10. 12. 2012  (hm)


V neděli 9. prosince 2012 byl naším Pánem povolán na věčnost emeritní apoštolský exarcha Mons. Ivan Ljavinec. 

Ivan Ljavinec se narodil 18. dubna 1923 ve Volovci na Podkarpatské Rusi v rodině učitele. Pocházel z devíti dětí. Po maturitě na ruském gymnáziu v Mukačevě studoval bohosloví v Užhorodě a ve Vídni. Vysvěcen na kněze byl 28. července 1946 Pavlem Gojdičem, jehož sekretářem se později stal. Ivan Ljavinec spolupracoval aktivně při vydávání časopisu Blahovistnik a Zorja a v posledních letech také redigoval zpravodaj katolíků východního obřadu Jedinym serdcem. V padesátých letech byl po vykonstruovaném procesu odsouzen k několikaletému vězení. Po propuštění z vězení přesídlil do Prahy a živil se výkonem různých dělnických profesí.

Otec Ivan Ljavinec byl blízkým spolupracovníkem biskupa Felixe Maria Davídka, z jehož rukou přijal dne 24. března 1968 tajně biskupské svěcení. Od poloviny osmdesátých let spolupracoval se SGAD-ŽD a díky jeho obětavé pomoci a ochraně byly uskutečněny nejen některé významné počiny v prohlubování duchovního života věřících v Československu, ale i významné aktivity směrem k zahraničí. Díky jeho odvaze a obětavosti mohly být realizovány takové aktivity, jako byly například oslavy 1100. výročí smrti svatého Metoděje na Velehradě, cyrilometodějské akademie a liturgie ve Staré Boleslavi, Praze, Hoře sv. Klimenta, Rajhradě u Brna, Prešově apod.

Otec Ivan Ljavinec byl v lednu 1993 jmenován biskupským vikářem katolíků východního obřadu v České republice. Po vyhlášení apoštolského exarchátu pro katolíky východního obřadu v Čechách a na Moravě v r. 1996 byl otec Ivan Ljavinec jmenován jeho prvním exarchou jako titulární biskup akalisský. Výkonu svých biskupských pravomocí se ujal 30. března 1996 v katedrálním chrámu sv. Klimenta v Praze. Jako apoštolský exarcha působil až do roku 2003, kdy odešel na odpočinek. Závěr života strávil v Domově sv. Alžběty v Žernůvce.

Rozloučení se uskuteční v úterý 11. prosince 2012 v 15 hodin v Žernůvce a ve středu 12. prosince v 10 hod. v katedrálním chrámu sv. Klimenta v Praze. 

 

Věčnaja jemu pamjať!

  

 

Zdroj: Listář 5/98, redakčně upraveno a doplněno


Copyright © Listar.cz 2012
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci