Co se s námi stalo

11.8. 2014  PhDr. Luděk Rejchrt


 

V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s Ním také vzkříšeni z mrtvých. Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.

Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.

Kol 2,11-15

 

 *          *          *

 

Křesťanská zvěst byla spojována leckdy s tím, co je jen plodem lidského intelektu či fantazie. V kolosském sboru se objevovaly názory, že vedle Krista jsou zde jakési mocné „živly“, snad vesmírné mocnosti, které mají na člověka vliv. Aby se věřící mohli dostat přes ně k Bohu, musí je ovládnout svým poznáním či spoutat silou asketické zbožnosti.

Apoštol však ví naprosto určitě, že toto není evangelium, jsou to báje a lidská „moudrost“. Všechny spekulace o silách, jež námi vládnou (i my přece známe osobní síly vědy, politiky, techniky či ekonomiky aj.), ztrácejí svou dráždivost tváří v tvář Kristu, který skutečně zemřel a skutečně vstal z mrtvých. Abychom to nikdy nezapomněli, byli jsme pokřtěni. Tím jsme byli vtaženi do příběhu Ježíše Krista ta tak plně, že jsme s ním prožili jeho pohřbení, jeho vzkříšení. „Tělo“, které mělo s Kristem svůj pohřeb, je u Pavla vždycky výrazem (SARX) pro porušenou lidskou přirozenost, jež otročí až bezvládně hříchu. Kristovým vzkříšením v nás naopak začíná nový život, v němž přijímám odpuštění a vidíme jinak než dřív, nad námi nevládnou mocnosti, z nichž jde jinak strach, ale náš Pán.

Dnes snad víc než kdy jindy je nám uložen zápas o tuto jistotu, vyjádřenou slovy J. Ch. Blumhardta: „Ježíš je vítěz!“

 

(Převzato z knihy:
Věřím. Výklad Apoštolského vyznání víry,
 ISBN 80-900238-0-0, nakl. Svítání.
Nelokalizováno, bez vročení, str. 140.
Pro Listář vybral MGR 140811)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci