Podrobný program pouti papeže Františka do Svaté země

22. 5. 2014  (job)


 

Logo papežovy cesty do Svaté zeměVatikán. Intenzívní program papežské pouti do Svaté země ve dnech 24.–26. května představil novinářům vedoucí tiskového střediska Svatého stolce, P. Federico Lombardi. Jde teprve o druhou zahraniční cestu papeže Františka po loňském Světovém setkání mládeže v Rio de Janeiru.

Jsou to pouhé tři dny. Jde o cestu velmi krátkou a velmi intenzívní, stejně jako tři dny trvala cesta Pavla VI. Základní etapy této cesty jsou Jordánsko, kde navštíví Ammán a Zajordánskou Betánii, dále Betlém v Palestině a nakonec Jeruzalém. Tedy tři státy, tři významné etapy a tři dny. Program se soustředí kolem neděle, na niž je v plánu mše svatá v Betlémě a ekumenické setkání s patriarchou Bartolomějem a se všemi dalšími křesťanskými představiteli. Den předtím je šabbat, proto je věnován Jordánsku, a posléze pondělí vyhrazené pro Izraelský stát.“

Přímo v mottu cesty se mluví o připomínce 50. výročí setkání papeže Pavla VI. s patriarchou Athenagorou.

„Jak asi víte, šlo zároveň o první mezinárodní papežskou cestu. K jejímu ohlášení došlo během koncilu. Pavel VI. se měl vydat do Svaté země v prvních lednových dnech. Ovšem leden nebyl právě vhodný pro cestování na tato místa, proto byla cesta přesunuta na květen.“

- připomíná vatikánský mluvčí události z roku 1964. Kromě připomínky tohoto výročí se bude cesta papeže Františka vyznačovat výrazným mezináboženským akcentem, jak se to projeví i ve skladbě papežova doprovodu:

„Do papežského doprovodu jsme zařadili jednoho rabína a jednoho muslimského představitele. Papež chtěl mít při sobě jako členy doprovodu rabína Skorku a pana Omara Ahmeda Abuda, generálního sekretáře Institutu pro mezi náboženský dialog v Argentinské republice. Jsou to dvě osobnosti, které papež dobře zná už z Argentiny, s nimiž pěstoval dialog a přátelství.“

První den pouti, sobota 24. května, bude - jak jsme řekli – věnován Jordánsku:

„Cesta začne v sobotu ráno, letem z Říma do Ammánu. Po příletu není v plánu žádná uvítací ceremonie na letišti. Jede se přímo do královského paláce, kde proběhne přivítání spojené s zdvořilostní návštěvou jordánského královského páru, po níž papež ve velkém sále královského paláce pozdraví také další jordánské vládní představitele. Kolem 15 hodiny přijede na Mezinárodní stadion v Ammánu. Projede otevřeným jeepem mezi přítomnými a pak bude slavit mši svatou. Během ní podá první svaté přijímání 1 400 dětem. Odtud se ihned přesune do Betánie v Zajordánsku, na místo Ježíšova křtu na jordánské straně řeky Jordán. Papež sestoupí na břeh Jordánu, aby požehnal vody, stejně jako to učinil Pavel VI. Pak se v latinském kostele setká s uprchlíky a mladými postiženým lidmi. Poté se vrátí do Ammánu.“

Neděle 25. května bude patřit návštěvě Betléma a palestinských představitelů:

„V neděli ráno se papež přepraví vrtulníkem z Ammánu do Betléma. Odtud se ihned odebere do prezidentského paláce, kde jej přijme president Mahmud Abbás. Odtud papež přejede na betlémské Náměstí jeslí, kde bude slavit mši. Při eucharistické slavnosti budou vybrána čtení a liturgické texty o Ježíšově narození. Papež přirozeně pronese homilii a po mši také Regina Coeli, protože jde o neděli. Kolem 13 hodiny odjede papež do Casa Nova, což je poutnický dům přiléhající k františkánskému klášteru. Papež tam poobědvá s několika palestinskými rodinami. Poté se odebere do Baziliky narození. Po návštěvě betlémské jeskyně odjede do Phoenix Center v uprchlickém táboře Dheisheh. Tam se papež setká s velkou skupinou dětí z různých uprchlických táborů. Odtud odjíždí přímo na heliport v Betlémě, kde se rozloučí s Palestinským státem.“

V neděli odpoledne se papež přesune do Izraelského státu. Na jeho území jsou v plánu hlavní ekumenická setkání, především s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem, a klíčový historický moment: ekumenická bohoslužba v Bazilice Božího hrobu:

„Příjezd do Izraelského státu v neděli odpoledne doprovodí prostá uvítací ceremonie na letišti v Tel Avivu. Odtud se přemístí do Jeruzaléma a odebere se na apoštolskou nunciaturu, kde se setká s ekumenickým patriarchou. Jde o další klíčový okamžik cesty. Dojde zde k setkání privátního rázu, které je z historického hlediska mimořádně důležité, protože se odehraje na stejném místě a v téže místnosti, v níž se Pavel VI. před 50 lety setkal s Athenagorou, a kde nyní podepíší společnou deklaraci.
Oba dva se odtud odeberou do Baziliky Božího hrobu, kde proběhne vůbec nejvýznamnější událost této cesty: ekumenická bohoslužba. Papež a patriarcha přijedou – nikoliv ovšem společně, každý jinou cestou – na náměstí před Baziliku Božího hrobu, každý vjede jinou branou. U vstupu do baziliky je přivítají tři představitelé místních komunit: řecko-pravoslavné, apoštolské arménské a Kustódie Svaté země. Papež a patriarcha pak uctí Kámen pomazání, který leží nedaleko od vstupu, a pak přejdou k edikule Božího hrobu. Papež s patriarchou vejdou dovnitř, aby uctili prázdný hrob, vystoupí ven a požehnají všem přítomným. Pak se vydají na Kalvárii, na Golgotu, v doprovodu již zmíněných tří představitelů náboženských komunit. Jde o ekumenickou událost, která je zároveň hlavní novinkou této cesty: společná modlitba na svatém místě v Jeruzalémě, v Bazilice Božího hrobu, je něčím dosud nevídaným. Křesťanské komunity, které se přicházejí modlit na svatá místa, tak činí – a vždy tomu tak bylo – odděleně, v časech vyhrazených různým komunitám. Po této slavnosti, která je opravdu historická, odjedou papež a patriarcha – tentokrát společně, ve stejném automobilu – na večeři do sídla Latinského patriarchátu.“

Neméně bohatý program čeká papeže Františka v pondělí 26. května. Je to den vyhrazený především oficiální návštěvě izraelského státu a mezináboženským setkáním:

„V pondělí ráno se papež odebere na Planinu mešit. Spolu s velkým muftím vstoupí do skalního dómu - islámské svatyně uprostřed Chrámové hory. V 9 hodin pak bude u Západní chrámové zdi, tzv. Zdi nářků. Tam se počítá s chvílí modlitby. Papež se pak přiblíží ke zdi a - jak je zvykem - do štěrbiny ve zdi vloží svůj lísteček. Poté odjede položit květiny na Herzlovu horu. Herzl byl zakladatelem sionistického hnutí. Jde o připomínku oddělenou od návštěvy památníku Yad Vashem, která bude následovat a která je chápána výslovně jako uctění paměti obětí holokaustu. Odtud papež odjede do Centra Heichal Shlomo, totiž do sídla Vrchního rabinátu Izraele, ke zdvořilostí návštěvě obou vrchních rabínů. V 11.30 pak odjede do prezidentského paláce, kde se sejde s prezidentem Perésem.
Na 12.45 je naplánováno přemístění do centra Notre Dame Jerusalem, kde dojde k soukromému setkání papeže s izraelským premiérem. Následovat bude oběd, po němž se papež přemístí do malého řecko-pravoslavného kostela Viri Galileai, v podstatě na Olivové hoře, kde se znovu setká a rozloučí s patriarchou Bartolomějem. Odtud se odebere do Getsemanského kostela, kde se v 16 hodin setká s kněžími, řeholníky, řeholnicemi a seminaristy. Papež pak zasadí malý olivovník vedle stromu, který před padesáti lety zasadil Pavel VI. Potom nastoupí poslední důležitá událost této cesty: mše koncelebrovaná s ordináři Svaté země ve Večeřadle.
Odtud se letí vrtulníkem do Tel Avivu. Tam se papež rozloučí s izraelským státem a odletí do Říma. Přílet je plánován zhruba na 23 hodin.“

To je podrobný plán cesty Svatého otce Františka do Svaté země, která proběhne ve dnech 24. – 26. května, tedy už za týden.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 16. 5. 2014
Pro Listář vybral mh)

 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci