Pomoc záplavami sužovanému Srbsku

26. 6. 2014  (mgr)


 

 Pravoslavná církev v České republice, zastoupená vladykou Jáchymem, oznámila, že dne 24. června 2014 ukončila sbírku na pomoc obyvatelům záplavami postiženého Srbska, kterou vyhlásila dne 23. května t.r. V rámci této jeden měsíc konané sbírky bylo shromážděno 170 019 Kč. Vybrané finanční prostředky budou převedeny na evropskou měnu a poté budou Úřadem metropolitní rady Pravoslavné církve v ČR odeslány spolu s průvodním dopisem Patriarchii v Bělehradě, s prosbou o jejich předání nejpotřebnějším v oblastech, které byly povodněmi nejvíce zasaženy. Představitel pravoslaví v České republice, vladyka Jáchym, vyjádřil poděkování všem, kdo poskytli potřebnou finanční pomoc postiženým povodněmi v Srbsku.

 

Srbskou vesnici Pjirgiči nejvíce ohrožují sesuvy

Foto: Marianka Macková, ČvT

 

 

(Copyright © Listar.cz 2014
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci