Přípravy velkého všepravoslavného sněmu začaly na pozadí sporů mezi Moskvou a Cařihradem

6. 10. 2014  (sz)


30. září začala pracovat Cařihradská komise pro kanonické vztahy a mezipravoslavné vztahy, která má za úkol přípravu velkého všepravoslavného sněmu, který se v pravoslavné církvi naposledy konal před 12 stoletími. Pravoslavné církve totiž za poslední všeobecný křesťanský sněm považují II. nicejský koncil z roku 787. Cařihradská komise bude zasedat do pátku 3. října 2014.

Přípravy této události světového významu však komplikují dva problémy. Prvním problémem jsou ambice Ruské pravoslavné církve, která si činí nárok na prvenství mezi všemi křesťanskými církvemi. Patriarcha Kirill se takto vyjádřil 24 září 2014 v chrámu Krista Spasitele v Moskvě, když prohlásil, že ruské církvi patří prvenství, které kdysi před velkým rozkolem v roce 1054 náleželo Římskému patriarchátu.

Zdroj:
http://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/26987-patriarx-kirill-vydvigaet-moskovskij-patriarxat-na-mesto-rimskoj-cerkvi.html 

Druhým vážným problémem je situace v naší Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku, která jako jediná nebyla pozvána do Cařihradu na přípravy velkého sněmu. Metropolita Hillarion, který je jedním z hlavních aktérů naší krize, projevil hlubokou lítost, že Moskvou uznávaní zástupci naší místní církve nebyli jako jediní ze všech pravoslavných církví na toto shromáždění pozváni. Podle zdrojů blízkých otci Jáchymovi si vladyka Hillarion s otcem Jáchymem často telefonuje a v posledním hovoru otce Jáchyma informoval o neúspěchu své diplomacie, spojené s představou řešení krize v naší místní církvi podle analytiků Oddělení pro vnější církevní vztahy Moskevského patriarchátu.

Zdroj:
http://mospat.ru/ru/2014/09/30/news108934/

Osobní stránky vladyky Hillariona:
http://hilarion.ru 

Problematiku pořadí a vzájemných vztahů pravoslavných církví jsme podrobně popisovali v tomto článku, který se zabýval provokací vladyky Hillariona proti vladykovi Emmanuelovi: Další provokace Ruské pravoslavné církve proti Konstantinopolskému patriarchátu, tentokrát na Ukrajině .

 

(Převzato z www.sul-zeme.cz
Pro Listář vybral mgr)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci