Štěpení v Pravoslavné církvi

22. 4. 2014  (mh)


 

Pravoslavná církev v České republice je v současné době zmítána spory. Jejich počátek se datuje do dubna 2013, kdy byl tehdejší metropolita Kryštof obviněn z porušení mnišského slibu a poté rezignoval. Správcem pražské eparchie byl pak ustanoven archimandrita Marek Krupica.

Jeho činnost však kritizoval arcibiskup Simeon. Rozpory vygradovaly v lednu 2014 poté, co byl zvolen biskup Jáchym pražským arcibiskupem a kdy metropolitou v Českých zemích a na Slovensku byl zvolen prešovský arcibiskup Rastislav. Obě volby označil arcibiskup Simeon za nekanonické, stejně jako to, že on sám byl 27. března odvolán z postu eparchiálního biskupa Olomoucko – Brněnské eparchie.

 

 

Vladyka Simeon (vlevo) a arcibiskup Rostislav

 

V tomto sporu dal arcibiskupu Simeonovi za pravdu i cařihradský patriarcha Bartoloměj ve svém listu z 1. dubna 2014. Mimo jiné v něm uvádí, že každý úkon těchto nově zvolených zástupců (metropolity Rastislava a arcibiskupa Jáchyma) je rovněž nekanonický.

Zdá se, že stejný názor má i většina autokefálních církví. Jednou z mála vyjímek je Moskevský patriarchát, jehož zástupce - metropolita Hilarion - uvedl, že "nevidí žádné problémy v církvi Česka a Slovenska, které by se měly napravovat" .

Situace, kterou již někteří představitelé pravoslavné církve označují za rozkol, se i nadále vyostřuje. Není jasné, zda za spory je snaha rozhodovat o majetku z restitucí (jak se domnívají jedni), zda jde o soupeření mezi Cařihradem a Moskvou (jak soudí jiní), nebo zda je třeba příčiny hledat jinde. Bezpochyby však tyto rozepře škodí nejen pravoslavné církvi, ale i celému křesťanstvu.

Vzpomeňme proto v modlitbě na tyto naše bratry ve víře a poprosme za to, aby se jim s pomocí Boží podařilo najít cestu k řešení této nelehké situace.

 

Související články:
Vladyka Rastislav není uznán, Ekumenický patriarchát vydal úřední oznámení  

 

Copyright © Listar.cz 2014
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci