Občané odmítají zavádění genderové ideologie do škol

9. 2. 2015  (mig)


 

Itálie. Návrh zákona zavádějícího genderovou ideologii do školství se setkal s odporem občanů, kteří v italském senátu předložili minulý týden (21.1.) Petici za citovou a sexuální výchovu, ve které požadují, aby státní instituce při výchově dětí, pokud jde o citlivá etická témata, začaly brát v úvahu rodiče. Ti odmítají připustit, aby pod záminkou boje proti šikanování byly jejich děti podrobovány již od mateřské školky indoktrinaci svěřované aktivistům takzvaného LBGTI, což označuje lidi s lesbickou, bisexuální, gayovskou, transsexuální a intersexuální orientací.

„Již od mateřských škol jsou distribuovány příručky, které prosazují páry téhož pohlaví a popírají pohlavní odlišnost. Nelze přece indoktrinovat tří či čtyřleté děti. Ruce pryč od našich dětí.“

říká Toni Brandi, předseda italské neziskové organizace Pro vita. Petice, kterou podepsalo 50 tisíc občanů, vybízí ke zdravé sexuální výchově ve školách ve spolupráci s rodiči a stažení takzvané Národní strategie (UNAR 2013-2015) pro prevenci a odstranění diskriminace založené na pohlavní identitě. Tato strategie schválená za premiéra Montiho prosazuje genderovou ideologii ve školách. Jeden z organizátorů petice, předseda asociace katolických právníků Pro vita, Gianfranco Amato, pro Vatikánský rozhlas upozorňuje, že zmíněná vládní strategie má být letos uvedena do praxe:

„Stále více se šíří a je třeba mít se na pozoru, protože rodiče vůbec nejsou školou informováni o zavádění této výuky, což je velký problém. A je to také důvod vzniku této petice. Nejde totiž jen o sporadické a izolované případy, ale stojíme před konkrétní strategií. Jsme proto nuceni alarmovat. Od vlády žádáme, aby zastavila tuto indoktrinaci, která se stává systematickou, uvažovala klidně a spolupracovala s jedním ze tří činitelů školského procesu, tedy s rodiči. Celá tato strategie je totiž z větší části svěřena sdružením LGBTI. Aktéry školství jsou však studenti, učitelé a rodiče.“

Dobrý úmysl je tady boj proti šikaně, tvrdí zmíněná Národní strategie…

„Zajisté. Stavíme se však proti tomu, aby se svatosvatým bojem homofobní šikaně – a zapomíná se, že existují i jiné formy šikany, např. vůči obézním dětem – byla zaváděna teorie a ideologie, která převrací antropologii, na níž stojí lidská civilizace. Je jasné, že je třeba bojovat proti jakékoli diskriminaci, což ovšem stojí už v italské Ústavě. Všichni občané jsou si rovni před zákonem, bez rozdílu pohlaví, rasy, jazyka, osobní či sociální situace a politických názorů.“

Zavedení genderové indoktrinace do italského školství, jak stanoví zákon navrhovaný vládní Demokratickou stranou (PD), bude stát daňové poplatníky 200 milionů eur.

 

(Převzato z www.radiovaticana.cz
Pro Listář vybral mgr)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci