Svěcení a intronizace arcibiskupa pražského a českých zemí

16. 3. 2015  (pc)


 

V sobotu před 3. nedělí velkého půstu, zasvěcenou uctívání sv. Kříže (14. března, pozn. red.), proběhla slavnostní a dlouho očekávaná událost. Ve zcela zaplněném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze byl vysvěcen a intronizován nový arcibiskup pražský a českých zemí Michal (obč. jménem ThLic. Michal Dandár Ph.D.).

 

   Metropolita Rostislav (vlevo) usazuje arcibiskupa Michala (uprostřed)
      na pražskou katedru a ten se tak symbolicky ujímá úřadu

 

Božskou liturgii sloužila Jeho Blaženost metropolita českých zemí a Slovenska Rostislav spolu s arcibiskupem michalovsko-košickým Jiřím, arcibiskupem berounským Jáchymem, biskupem fastovským Damiánem z kyjevské metropolie Moskevského patriarchátu a biskupem Antonijem moravickým ze Srbského patriarchátu.

Na počátku liturgie podle dávného obřadu přijal metropolita jako hlavní světitel od o. Michala vyznání pravoslavné víry, kterým svěcenec veřejně vyznal svoji ortodoxii. Po Trojsvaté písni proběhl samotný akt svěcení nového biskupa, přičemž rukopoložení provedlo všech pět přítomných archijerejů. Poté slavnostně usedl na biskupskou katedru, čímž se ujal úřadu arcibiskupa pražského a českých zemí.

Na konci liturgie pronesl nový arcibiskup slavnostní řeč, v níž poděkoval svým světitelům, pražské eparchii za volbu, svému předchůdci vl. Jáchymovi a dalším blízkým lidem. Po dalších proslovech a předání darů a květin byli všichni přítomní duchovní i věřící pozváni na slavnostní oběd do Monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnicích, kam je přivezly přistavené autobusy.

Oběd připravily sestry monastýru v čele s igumenou Valentinou a všichni přítomní zde strávili v atmosféře radosti a pokoje krásné chvíle.

Galerie ze svěcení a intronizace je zde .

Prosíme všechny věřící o modlitby za nově vysvěceného vladyku Michala.

Arcibiskupu pražskému a českých zemí Michalovi dej, Pane, hodně moudrosti a vytrvalosti při správě jemu svěřené pastvy, hodně štěstí a zdraví na mnohá a blahá léta!

 

(Převzato z webu www.pravoslavnacirkev.cz
Pro Listář vybral mgr)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci