42 novokněží Opus DeiMartin Horálek - Ze zahraničí


Biskup Javier Echevarría vysvětil tuto sobotu (21.5.) 42 členů prelatury Opus Dei na kněze.

 

Řím (I)/ZENIT: Prelát Opus Dei biskup Javier Echevarría vysvětil v sobotu 21.5. v římské bazilice sv. Evžena 42 nových kněží Opus Dei. Při sobotním svěcení 72letý prelát zdůraznil význam svátosti eucharistie a jednoty s papežem pro život každého kněze. Současně novokněze vyzval, aby se plně odevzdali radostné službě smíření.

Celkem 28 nově vysvěcených kněží Opus Dei pochází z Evropy, 11 z Ameriky, 2 z Asie a 1 z Afriky.

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 23. 5. 2005. Pro Listář vybral mgr)

Copyright © Altair Software Production 2000

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci