Biřmování v brněnské katedrále


 

Při nedělní mši svaté, konané dne 15. května 2005, na Hod Boží svatodušní, v zaplněné brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, udělil brněnský biskup ThLic. Vojtěch Cikrle svátost biřmování více než 150 biřmovancům z Brna a okolí. Slavnostní bohoslužbu doprovodila Schola brněnské mládeže. Koncelebranty slavnostní liturgie byli mj. Msgre Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze, brněnský děkan o. Václav Slouk a ThDr. Anselmo Luis Ulbrich z Brazílie, který je v současné době zástupcem Opus Dei v Brně.

V roce 2004 přijalo svátost biřmování v brněnské diecézi 1522 křesťanů.

-mgr-

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci