ČBK k registrovanému partnerství

16. 12. 2005  Kateřina RózsováV reakci na dnešní schválení zákona o registrovaném partnerství Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky znovu připomínáme velehradské prohlášení, ve kterém křesťanské církve vyjádřily svůj postoj k dané problematice.

 

Praha: Česká biskupská konference (ČBK) již vícekrát vyjádřila svůj nesouhlas s postavením registrovaného partnerství na roveň rodiny. Již v roce 2004 se ČBK připojila k velehradskému prohlášení evangelických duchovních k rodinné problematice, které bychom chtěli v souvislosti s dnešním rozhodnutím poslanecké sněmovny opět připomenout. Představitelé církví tehdy uvedli:

Ve dnech 31.5. až 2.6.2004 se konala na Velehradě konference kazatelů Církve bratrské a Slezské církve evangelické a.v.

Sto čtyřicet delegátů z České republiky (ČR) a Slovenské republiky (SR) se věnovalo křesťanské etice. V této souvislosti jsme si znovu uvědomili, že rodina je základní složkou společnosti a je nenahraditelná. Manželství muže a ženy je důležité pro zdravý vývoj dětí, které potřebují zázemí a pocit bezpečí. To jim dává společenství s otcem a matkou.

Dobře fungující rodina je nejlepším předpokladem zdravé společnosti v budoucích generacích. Demografická křivka v ČR prozrazuje nízkou porodnost, ve které jsme se dostali na předposlední místo ve světovém měřítku. O to důležitější potom je, aby rodině byla přiznána v naší společnosti vážnost a úcta.

Obáváme se, že celková atmosféra české společnosti nepřeje stabilitě manželství, soudržnosti rodiny a péči o děti. Nepovažujeme za náležité jakékoliv snahy o vytváření alternativy k heterosexuálnímu manželství, jakožto nutnému předpokladu zdravého vývoje dětí.

Domníváme se, že přijetí zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví povede k dalšímu oslabení významu rodinného života a povede k chaosu v hodnotové orientaci, zejména mladé generace.

Jako křesťané jsme přesvědčeni, že naše společnost potřebuje posílit právní a sociální postavení rodiny, jakožto základní jednotky společnosti, včetně odpovědného rodičovství.

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 14. 12. 2005.)

Copyright © Altair Software Production 2000

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci