Moravská mša v opraveném chrámě


Dne 9. ledna 2005 se konala Moravská mša v nově opraveném chrámu sv. Jana Křtitele ve Slavkově. Chrám se řadu let užíval pouze příležitostně. Stěny byly vlhké, omítka oprýskaná. Nyní jsou již stěny i podlaha izolovány a jsou hotové vnitřní omítky včetně malby. Interiér chrámu je velice pěkně opravený a působí harmonickým dojmem. Díky za toto bohulibé dílo patří o. Milanovi Vavrovi a všem dalším, kteří se na obnově tohoto chrámu podíleli a podílejí finanční či osobní účastí.

Rádi bychom, aby tento chrám byl živým místem duchovního občerstvení a aby zde byla pravidelně každou neděli sloužena bohoslužba ve východním nebo západním obřadu.

Foto: Jiří Procházka

 

Přilehlé prostory chrámu, které na svoji rekonstrukci teprve čekají, bychom rádi využívali jednak k přednáškám a seminářům a rovněž i k neformálnímu setkávání členů a sympatizantů SGAD-ŽD.

Příští liturgie bude slavena v neděli 13. února dopoledne (čas bude ještě upřesněn), kdy si připomeneme svátek sv. Cyrila (14. 2.), apoštola Moravanů a všech slovanských národů.

(ah)

Pozn: Příští liturgie bude slavena 13. 2. v 9:30 hod.

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci