Darwinova evoluce znovu před soudem

18. 12. 2005  Jan Čáp, BBC


 

Zatímco Americké muzeum přírodních věd na newyorském Manhattanu otevřelo na půl roku výstavu, která přibližuje život a práci anglického přírodovědce Charlese Darwina z předminulého věku, jeho všeobecně uznávaná teorie o původu a vývoji živočišných druhů i nadále rozděluje Ameriku 21. století.

Když jel profesor Paul Mirecki minulé pondělí ráno do školy, sledovali prý jeho auto na odlehlé kansaské silnici dva muži. Jak pedagog později vypověděl na policejní stanici, jakmile zastavil a oslovil je, oba ho začali mlátit pěstmi. Přestože on sám je neznal, útočníci při incidentu údajně zmiňovali kurzy, které měl od jara vyučovat na University of Kansas, kde vede katedru teologie. Plánovanému kritickému semináři dal chytlavý název: Inteligentní design, kreacionismus a další náboženské mýty.

Už týden před bolestivou konfrontací sice předmět odvolal, protože se mezitím učitelsky zdiskreditoval, když se studentské radě emailem pochlubil, že jeho kurz "bude pořádná facka do vypasených tváří křesťanských fundamentalistů", přesto se zdá, že ho pobouření věřící předběhli. Komentátoři se nechali slyšet, že případ je třeba co nejrychleji vyšetřit, protože jde o "monokly celé Ameriky".

Pokračující spory o principy tvoření života na Zemi skutečně postihují stále větší část americké veřejnosti. Podle Národního centra pro výuku vědy - neziskové organizace, která si nepřeje, aby se biologie na státních školách vyučovala podle Starého zákona - zaměstnaly už v tomto století evoluční debaty legislativce, školské rady a soudní síně 18 členských států Unie a jen za rok 2005 plnily agendu ve státech Ohio, Kansas, Georgia nebo Pensylvánie.

 

Antidarwinisté: Od kreacionismu k designu

Na počátku bylo nejspíš slovo Nejvyššího soudu USA. Ten roku 1987 potvrdil, že kreacionismus - tedy přesvědčení o tom, že náš svět stvořil Bůh během šesti dnů před zhruba šesti tisíci lety - nepatří do osnov státních škol, neboť jde o protiústavní výuku náboženství. Od 90. let se tedy mezi reformátory výuky stále častěji mluví o takzvaném inteligentním designu, který chce v hodinách přírodopisu na základních a středních školách "doplnit mezery" v Darwinově teorii. Nebazíruje přitom na časovém termínu tvoření, ani na identitě starozákonního tvůrce a souhlasí s tím, že živočišné druhy se během miliónů let vyvíjejí, třebaže ne vždycky samy o sobě. Občas potřebují pomoc vyšší inteligence, které ovšem při chystaném rozšiřování výuky biologie na státních školách po verdiktu Nejvyššího soudu už "designéři" neříkají Bůh.

Propagátoři této hypotézy, kteří se soustřeďují kolem centra Výzkumného institutu ve washingtonském Seattlu, nevylučují zásah mimozemských civilizací ani lidských cestujících z budoucnosti, nejsou ovšem jenom fantasté nebo tmáři. Jsou mezi nimi i desítky mikrobiologů, kteří upozorňují, že Darwinovy náhodné mutace a přirozená selekce nedokážou vysvětlit komplikovanost lidského oka nebo bičíky některých bakterií.

Z téhle pozice pak jedním dechem degradují páteř dnešní biologie na pouhou teorii a staví vedle ní za katedru svou vědecky neověřitelnou hypotézu a domáhají se podílu na vyučování biologie. Akademická obec v USA diskusi místy shovívavě vítá, většina odborníků ovšem dotčeně vrací protiúdery konstatováním neserióznosti. Vědecký je v jejich očích inteligentní design asi tolik, jako komunismus vyučovaný na východoevropských katedrách marxismu.

 

Víra proti vědě?

Samotné emoce, které debaty zpochybňující i hájící Darwinovu evoluci provázejí, napovídají, že v nich jde mnohem spíš o víru než o vědu. A na revizi osnov vycházejících z moderních poznatků archeologie, mikrobiologie i genetiky skutečně v USA trvají hlavně křesťanští fundamentalisté. Jsou v tomhle mimochodem neústupnější než Vatikán, který jim na podzim ústy kardinála Paula Pouparda zopakoval své stanovisko, že Darwinova vývojová teorie je s popisem Božího tvoření v knize Genesis při správném čtení Bible dokonale kompatibilní. "Fundamentalisté se snaží dodávat vědecký význam slovům, která žádný vědecký cíl nemají," konstatoval z Říma do podhůří Apalačských hor katolický teolog. Reformovaní potomci osadníků, kteří přes Atlantik v minulých stoletích často prchali právě před římskou církví, však zřejmě nemají příliš důvodů tolerantnějším "papežencům" naslouchat.

Navíc dnes mají mnohem vlivnější patrony přímo v Bílém domě, kde republikánská administrativa může konzervativním věřícím po minulých prezidentských volbách být zavázána. Podle analytiků tehdy skutečně rozhodovaly u 22 procent probushovských voličů "morální hodnoty". Koneckonců sám prezident naznačil, že inteligentní design by se na školách vyučovat měl. Texaským novinám letos v srpnu George W. Bush řekl, že americké děti by se o designu dozvědět měly, neboť potom "lépe pochopí debatu o původu celého vesmíru".

 

V soudním poločase

Jak ale přetahování obou táborů probíhá v praxi? Soudní verdikty, odvolání proti nim i reakce veřejnosti jako by ve USA ohledně stvoření světa a odluky církve od státu samy mutovaly, kromě několika muzeí, knihoven či národních parků se však vždy týkají učebních osnov.

Už koncem 90. let se v některých státních školách v Kentucky výraz "evoluce" ve školních testech z biologie nahrazoval "změnami v čase" a první invaze inteligentního designu do tříd zaznamenalo brzy potom také sousední Ohio.

Počátkem letošního roku federální soud nařídil dohlížecí školské radě v okrese Cobb County v jižanském státě Georgia, aby z učebnic přírodopisu nechala odstranit vlepená varování, která žáky více než dva roky upozorňovala, že "evoluce je pouze teorie, kterou je třeba studovat s otevřenou myslí a kriticky". Podobné samolepící dodatky znají školáci i z vedlejší Alabamy.

Kdo se však tímto způsobem dovolával otevřené mysli, odporoval podle následného verdiktu federální ústavě a navíc porušil místní legislativu, která ve státě Georgia zakazuje financovat ze státní pokladny náboženství.

Na podzim se zase učitelé biologie soudili se školskou radou v pensylvánském Doveru. Protestovali proti tomu, že jim rada nařídila v deváté třídě před tabulí na začátku kurzu říci: "Darwinova teorie je pouze teorie, nikoli skutečnost, a jako teorie má své mezery, které nelze prokázat."

Zatímco členové dotyčné rady v Pensylvánii, která zpochybňování Darwina prosazovala, byli vyměněni, v Kansasu už evolucionisté zdaleka tak úspěšní nebyli. Po nedávném verdiktu zde platí, že učitelé mají povinnost žáky upozornit, že "některé aspekty evoluční teorie jsou vysoce kontroverzní".

Samotní darwinisté připouštějí, že přirozený výběr nevysvětluje vše, podotýkají však, že momentální nejasnosti a bílá místa nejsou důvodem pro odpisování osvědčené teorie. "Evoluční biologové mají pravdu v tom, že když jsme doposud něco nevěděli, ať už to byl blesk nebo duhy, vždy se našlo vysvětlení z ranku přírodních věd," řekl například české redakci BBC v této souvislosti brněnský učitel biologie a kněz Marek Vácha. Co vlastně za Darwina nabízejí zastánci inteligentního designu?

 

Konzervativní alternativa

Argumenty, které shrnují postoje inteligentního designu, nabízí pochopitelně hned několik osvětových publikací. Často citovaná je Darwinova černá skřínka od Michaela Beheho (1996), nebo Darwin před soudem od Philipa Johnsona. Jako výukový text však na školy "designéři" rozesílají několikrát aktualizovanou učebnici O pandách a lidech (1989).

Pozoruhodný projekt dnes chystají také kreacionisté v americkém Kentucky. Už na jaře 2007 mají ve zdejším městečku Hebron otevřít první přírodovědecké muzeum, které veškeré Darwinovy poznatky o přírodním výběru staví na hlavu a nabídne expozici ilustrující historii planety podle kreacionistů. Ne nepodobnou Spielbergovu Jurskému parku, kde prý ovšem dinosauři ještě před prvotním hříchem a vyhnáním z ráje budou hodní.

Přestože podle amerického tisku spolupracují kurátoři i se specialisty z filmových studií, jakékoli srovnání s tématickými zábavními parky odmítají. Projekt za 25 miliónů dolarů údajně počítá se statisícovými návštěvami ročně. Jeho duchovním otcem a "designérem" je Australan Ken Ham, který do Ameriky nápad přivezl koncem 80. let, protože u protinožců prý zázemí konzervativních náboženských kruhů není na muzeum podobného rozsahu dostatečně silné.

Pojede se do Kentucky na upravenou historii přírodního vývoje, ve které podle Darwina vyhrávají ti nejzdatnější, podívat i potlučený profesor Mirecki? To se ještě uvidí. Na doporučení univerzity se vzdal vedení katedry, ale učit prý bude dál.

 

(Převzato z Hospodářských novin (příloha Víkend) ze dne 16. 12. 2005 

Ilustrace převzata z www.uni-bonn.de)

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci