Deset božích přikázání 
dostalo okázalou reklamní kampaň


 

Moskva: V moskevských ulicích se v době současného předvelikonočního půstu objevila opravdu netradiční reklama. Na velkých bílých billboardech rozmístěných po celé ruské metropoli je rozepsáno starozákonní desatero. Reklamní agentury tak chtějí připomenout všem Moskvanům, že morální a duchovní hodnoty platí i v 21. století. Autoři projektu prý neměli s tvorbou reklamy vůbec žádnou práci - přikázání přece existují už dva tisíce let. Projekt podpořila i pravoslavná církev. " Žijeme v marnivém světě, a i proto je třeba neustále připomínat věčnost a to, že život by měl mít i duchovní smysl," nechal se slyšet zástupce moskevského patriarchátu otec Vsevolod. " Možná tyto plakáty někomu pomohou vzpomenout si na Boha," dodal. Billboardy byly po městě rozmístěny zcela bezplatně. 

(čtk)

 

(Z Rovnosti 18. 3. 2005 vybral mgr)

 


18. 3. 2005

NB: K uvedenému připojuji poznámku k zamyšlení, ale i k reflexi, najde-li se kdo by na uvedené reagoval.

Člověka maně napadá, zda to, co je dnes samozřejmé možné v bývalé ateistické Moskvě, by bylo realizovatelné i u nás např. v Brně, Ostravě nebo Praze apod.? Nebo "naše města", "naši lidé" takové "biblické sdělení" nepotřebují? Lze vůbec nějak zjistit, co o tom soudí církevní představitelé, věřící, ale i nevěřící? Nebo snad došlo k posunu v myšlení a svobodném názorovém projevu lidí i společensko - kulturně - církevně - politické reprezentace všude jinde (i v samotném centru bývalé "říše zla"), jen u nás nikoliv? Změnilo se potom vůbec něco? Nežijeme stále v zajetí zvrácených a rozkladných paradigmat minulostní schizofrenické vícejakosti? V čem jsme se vůbec posunuli k osobní i společenstevní svobodě, zdravému a harmonickému bytí a životu? A kdo na tom nese a jaký podíl... ? 

Také vás to trápí, zabýváte se tím? Zkuste se podělit o své názory a poznatky na stránkách Listáře. Děkuji. 

- Mgr - 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci