1120. výročí Metodějova překladu
Písma svatého


 

Tak jako každý rok, i letos jsme si připomněli na Hoře sv. Klimenta v Chřibech výročí dokončení překladu Písma svatého svatým Metodějem do staromoravského jazyka. Dle životopisu sv. Metoděje se tak stalo 26. října, tedy na svátek sv. Dimitrije, roku 884.

 

Potom, když se oprostil od všeho shonu a péči svou uvrhl na Boha, posadil napřed ze svých učedníků dva kněze, zdatné rychlopisce, a přeložil vbrzku všechny knihy Písma, kromě Makabejských, z řeckého jazyka na slovanský v osmi měsících, od měsíce března, kdy začal překládat, do dvacátého šestého dne měsíce října. Po ukončení pak vzdal náležitý dík a slávu Bohu, jenž dává takovouto milost a zdar, a obětoval se svým duchovenstvem svatou a tajemnou oběť a oslavil svátek svatého Dimitrije. 

(Z Života sv. Metoděje)

 

Vzhledem k tomu, že 26. 10. letos připadlo na pracovní den, přesunuli jsme naše setkání na Hoře sv. Klimenta na 28. 10., tedy na den státního svátku. Počasí nám přálo a sluncem zalitá podzimní příroda přímo vybízela k zastavení se a rozjímání. Naše setkání jsme zahájili společnou modlitbou a dále následovalo čtení ze života sv. Cyrila a sv. Metoděje a rozjímání nad jejich odkazem. Rovněž jsme si připomněli život sv. Dimitrije, patrona cyrilometodějské mise a též města Soluně, jeho pobočníka sv. Nestora, který slaví svátek 27. 10., a také jsme vzpomněli sv. Rostislava, který má svátek právě 28. 10.

Uctili jsme též památku našeho hlavního patrona sv. Gorazda a jeho druhů, a položili jsme k jejich křížům, ke kříži Jirky L. Kalvody a k ikoně sv. Sedmipočetníků u Gorazdovy studánky kytice a věnec a zapálili jsme svíce.

Na závěr jsme se pomodlili za vlast, za náš národ, za rozkvět Živého dědictví sv. Cyrila a Metoděje, a za ty, kteří dosud svým dílem přispěli k uchování a rozkvětu cyrilometodějského dědictví.

Andrea Hrodková

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci