Dr. B. Svoboda, syn zakladatele Matice svatoklimentské, 
podporuje činnost MSK a SGAD-ŽD 
na Hoře sv. Klimenta v Chřibech


 

Syn zakladatele Matice svatoklimentské, spisovatel PhDr. B. Svoboda z Prahy, se pustil do apologetiky s ateistickými odpůrci duchovních aktivit na Hoře sv. Klimenta v Chřibech, na podporu činnosti Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví a Matice svatoklimentské. Jak sdělil v telefonickém rozhovoru našemu redaktorovi dne 7. dubna 2005, jednal již ve věci s ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem s cílem získat jej pro podporu zmíněných občanských iniciativ, které od sedmdesátých let 20. století (resp. prvopočátečně od 20. let) zajišťují veškerou péči o toto posvátné moravské místo spjaté s působením sv. Konstantina - Cyrila, Metoděje, Gorazda a druhů a jejich žáků a následovníků. Ministr Ambrozek přislíbil Dr. Svobodovi účinnou pomoc. 

-mgr-

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci