E p i ú s i o s

(sv. Konstantinu - Cyrilu, Filozofovi)

 

 

 

Muž Boží
a dveřník veřejí naší spásy
a posel Svatého Ducha
a tichý rozsévač milosti Trojičné a pravé
a archiepiskop
a pěrvonastávnik
a epiúsios
a otec náš
a bytí našeho vladyka před Tváří Boží,
jenž přibyl v otčinu naši i život,
vyprošen, vyžádán, povolán, vyslán
a zavázán k službě a oběti,
by světlo pravosti života, víry
i řád věcí velebný
v osnovu našich dnů vetkal
mistrně, navždy

On,
Filozof, Učitel,
a Zvěstovatel Moudrosti Boží,
a Dvanácti poslů Páně příbuzný a přítel,
jenž z setby Pavlovy a Ondřejovy svůj úděl a poselství,
skrz Andronika, Klimenta, Dimitrije, Michala a Fótia i Cyrila a Adriána
vzal směle,
však s pokorou a bázní
Cheruba,
jenž dlí před Hospodinem
v jásavě blahodatné
theosi

Ten dědic a rovestník
až nevýslovně přepodobný přátelům Nejvyššího,
z úradku Nevyslovitelného
jest povolán
a coby ušlechtilý štěp
v plnosti darů, vlastností a jasu vpraven,
či spíše inkulturován,
v žádoucí podnož rodu našeho

Ó, jaká slast,
jaká lahoda
je vlita v jméno jeho
a v úděl bytí našeho,
skrze něj zušlechtivšího se

Od jeho dnů jsme čím jsme
a čím máme býti
provždy
Do časů jeho vše uzavřeno
v lůně pravlasti,
jak nasciturus,
by zrodili jsme se v pravý čas
a On,
náš rodič i porodník,
nezpřetrhnutelně sdílel úděl náš,
společně,
věčně

Ó, epiúsios!

 

MGR 0207/rev030403

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci