Evangelíci k 60. výročí konce 2. světové války


 

Vyznáváme, že církev je uskupení lidí vysílané Bohem do unaveného světa. Jsou to lidé, kteří nespojují svou budoucnost především s tím, co si zařídí, nebo vybojují pro sebe. Takto vyznávajíce máme naději, že se v našem církevním společenství nemusíme zbytečně lekat a předčasně strachovat. Smíme spoléhat na výzbroj, která je dostačující, protože se již osvědčila mnohokrát v dějinách, uvedli, při příležitosti svatodušních svátků a výročí konce druhé světové války, v dopise sborům představitelé Českobratrské církve evangelické.

Dávejme věrohodnou důležitost a náplň známkám pravé církve – čistému kázání slova Božího, řádnému vysluhování svátostí a věrohodnému vřazování zvěsti Božího Slova do svého života. To totiž znamenalo a vždy bude znamenat víc než cokoliv jiného.

V těchto dnech si také připomínáme válku jako pokus o řešení zmnožené nespravedlnosti a nezřízené touhy po moci. Během šesti let přinesla válka světu nesmírné utrpení, zahubila miliony lidí, zpustošila zemi, rozvrátila mravní hodnoty. Šedesát let je dlouhá doba. Pamětníků ubývá. Děkujeme Bohu, že další generace znají válku jen z doslechu a je pro ně pouze součástí historie. Šedesáté výročí konce války nám však také připomíná hrdinství i oběti všech, kteří ve válce zemřeli. Bylo jich mnoho, padlých, umučených, popravených... bylo jich mnoho i z naší církve. Nezapomeňme na ně, na jejich neokázalou statečnost, se kterou pomáhali, sloužili i umírali. Připomínejme jejich oběť těm, kteří válku nezažili a prosme Pána Boha, aby chránil lidstvo před utrpením vzniklým z jakéhokoliv projevu lidské lhostejnosti, beznaděje a nenávisti.

 

(Převzato z webu Českobratrské církve evangelické. Pro Listář vybral mgr)

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci