Evropa DuchaMartin Horálek - Ze zahraničí

Úloha křesťanů v procesu evropské integrace bude tématem kongresu, který se 
uskuteční v polském Hnězdně ve dnech 12.-14.3.2004.

Hnězdno (PL): "Evropa Ducha" je název konference pořádané Fórem sv. Vojtěcha v polském Hnězdně. Kongresu se zúčastní celá řada významných osobností. Delegátům kongresu bude určeno zvláštní poselství papeže Jana Pavla II. 

Během úvodního dne promluví mj. také metropolita Hnězdna arcibiskup Henryk Muszyński a metropolita Varšavy a polský primas kardinál Józef Glemp. Ekumenický charakter celé akce zdůrazní účast předsedy Ekumenické rady církví v Polsku a arcibiskupa pravoslavné církve Jeremiasze. Delegáti konference budou moci vyslechnout také příspěvky generálního sekretáře Konference evropských /nekatolických/ církví (KEK) Rev. Keitha Clementse a předsedy Komise /katolických/ biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) biskupa Josefa Homeyera. Z celé řady významných politiků lze připomenout alespoň vystoupení bývalého polského premiéra prof. Jerzyho Buzeka a polského prezidenta Alexandra  Kwaśniewského. Úplný program kongresu přinášíme v angličtině v příloze této zprávy.

 

(Z Přehledu zpráv ČBK 11.3.2004 vybral mgr)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci