Mezinárodní dobrovolnická organizace IBO
   hledá vhodné projekty i dobrovolníkyGabriela Hánečková 
Z domova

Mezinárodní stavební řád IBO, člen Coordinating Committee for International Voluntary Service při UNESCO, hledá a vybírá vhodné projekty a organizuje dobrovolníky na pomoc při jejich realizaci.

 

Železný Brod: Organizace IBO vyslala za více než 50 let své existence statisíce dobrovolníků na pomoc při výstavbě charitativních či sakrálních objektů, sociálních objektů, středisek mládeže a dalších staveb. I v České republice pomáhali "Dobrovolníci IBO" v minulých 15 letech na mnoha projektech.

Zakladatelem IBO byl vlámský řeholní kněz P. Werenfried van Straaten (zvaný Speckpater), který proslul po 2. světové válce svým bezmezným nasazením v oblasti humanitární pomoci. Jednou mu řeklo malé děvčátko, že doma nemají stěnu, na kterou by si mohlo pověsit darovaný obrázek. Tehdy se P. Werenfried rozhodl, že rozšíří humanitární pomoc o formu výstavby pomocí dobrovolníků. Zemřel v roce 50. výročí založení svého díla (viz související článek).

Existuje několik typů dobrovolné pomoci. Běžné turnusy v období od června do září trvají 3 týdny, což je po zkušenostech optimální čas na to, aby se skupina o počtu 6 až 12 lidí dobře sehrála. Pro zájemce, kteří nemohou vynaložit tolik volného času, se IBO snaží organizovat i turnusy čtrnáctidenní.

Dobrovolníci jsou většinou ve věku 17 až 35 let, ale také v důchodovém věku. Pracují v délce běžné pracovní doby, zdarma - pouze za stravu, ubytování a možnost kulturního poznání. Při práci na jednotlivých projektech se sejdou lidé z několika států, různých národností, mentality a zvyklostí, kteří se vzájemně obohacují novými zkušenostmi. Každý si rovněž může osvojit nové řemeslné dovednosti.

Hostitelská organizace (nositel projektu) odpovídá za vhodné nasazení dobrovolníků, zajišťuje jejich ubytování, stravování, vhodné sociální i kulturní vyžití ve volném čase, poskytuje dobrovolníkům veškerou osobní podporu a dbá na bezpečnost práce.

Projekty se předkládají Konzultativní radě IBO ke schválení začátkem března.

Kontakt: Ing.arch. DI Martin Tomešek, IBO-Deleg. CZ, Sokolská 517, 468 22 Železný Brod; e-mail: arch.tomesek.zb@iol.cz; fax: +420 - 483 389 572; http://www.ibo.wz.cz .

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 25. 2. 2005)

 

Copyright © Altair Software Production 2000

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci