Ikona svátku Ochrany Panny Marie

(svátek 1. října)


Svátek Ochrany Matky Boží (též nazývaný Pokrov) připomíná událost, která se stala v 10. století. Podle životopisu sv. Ondřeje Jurodivého (blázna v Kristu) měl tento světec vidění během liturgie v kostele v Blachernách v Konstantinopoli. Zjevila se mu Matka Boží, obklopena Janem Předchůdcem (Křtitelem), Janem Evangelistou a mnoha dalšími svatými. Rozvinula svůj maforion (závoj, plášť), rozprostřela jej nad věrnými na znamení ochrany a modlila se s nimi. Svatý Ondřej ukázal scénu svému žáku Epifanovi, který sdílel vizi svého duchovního otce.

Tento svátek je spojen se svátkem Romana Meloda (Sladkopěvce). Vypráví se, že tento autor četných hymnů k Matce Boží ztratil schopnost používat hlas. Večer o Vánocích, za přítomnosti císaře a patriarchy v bazilice Sv. Sofie v Konstantinopoli, mohl zázračně začít zpívat kondak (zpěv) Narození, který právě složil: "Ten den Panna porodila nadzemské Bytí...". Byzantská tradice vidí v této události zásah Matky Boží a posvěcení liturgisty a básníka.

Svátek Pokrovu je slaven zvláště v Rusku, kde se objevila jeho ikonografie. Na jedné ikoně se spojují obě témata: na horní části Matka Boží a svatí, velký červený závoj rozprostřený nad shromážděním, a v rohu sv. Ondřej Jurodivý a Epifanos. Na spodní části zpívá Roman a drží svitek, ne němž ne napsán kondak.

Jak vidíme, znalosti o místě a historické době nejsou v ikonografické kompozici podstatné. Ikona Pokrovu představuje dvě události, které se odehrály v rozmezí různých století a na různých místech. Objevuje se tak další dimenze, další realita, realita věčnosti: čas ikony, to je přítomnost, a ochrana Matky Boží působí na všech místech.

Anne-Marie Velu

 

  (Převzato z Missive, říjen 2004 č. 253, přeložila Lydie Čechová)

 

(Pozn: Autorem nebyl dán souhlas s volným šířením autorského textu 
a proto nelze bez dalšího článek kopírovat a šířit.)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci