I ž e   c h e r u v i m y


Viděl jsem zástupy těl, 
valících se
jak mrtvoucí řeka, 
na níž se vznášela lodička
s hrstkou plavců, 
veslujících proti jejich toku.

Oči plavců žhnuly životem 
a radostnou písní
a z úst jejich zněl zpěv, 
ne nepodobný posvátným zpěvům,
v nichž srdce se odívá zlatistou září slunce 
a jasem hořících svící,
plajících tak půvabně 
před tváří nábožných ikon,
v hlaholu zvonů a zvonečků,
prostupujících oblaka vůně tymiánových pryskyřic,
kde andělé nebeští a pozemští 
v radostném sboroví 
tolikou krásu pějí

 

MGR 040323/05.20/12.20/
VladkyněZ:R:p040323iže4prol/
Rev. 040403/9.40
 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci