Jak správně číst liturgický text 
při bohoslužbě


 

1. K čtení textu přistupuj s pocitem zbožnosti a odpovědnosti.

2. Předem se důkladně seznam s textem liturgického čtení na příslušný den.

3. Čti pečlivě, v klidu, s potřebným porozuměním a pochopením pro čtený text, a to tak, aby tento mohl být náležitě pochopen a přijat posluchači (dbej na různorodost složení posluchačů - sdělovaný text musí být předložen takovým způsobem, který umožní i méně zdatným z nich dostatečně sledovat a pochopit čtené slovo, používej správně, ve významovém smyslu, a bez jakékoliv teatrálnosti a recitativnosti v nezbytné míře frázování obsahových celků, kladení důrazu na příslušné slovo, nebo větu, resp. její část), pečlivě vyslovuj; čti odpovědně a uvolněně (ne křečovitě, ne strnule), v střední síle hlasového fondu (nešeptej, nehuhněj, nekřič), a to tak, aby posluchači mohli správně vnímat čtené slovo, nikoliv však tebe a tvůj přednes, (zejména zachovávej vyvážený, klidný, vzpřímený, důstojný postoj, negestikuluj, nekolísej hlavou, údy nebo tělem, nečiň žádné nonverbální projevy (pohyby, úklony, poklony nepřešlapávej, nekývej se), nevyhýbej se laskavému a klidnému pohledu do liturgického prostoru, který však užívej pouze k udržení nezbytného kontaktu s posluchači a nikoliv k nonverbální komunikaci s nimi nebo k předvádění se).

4. Čti beze spěchu.

5. Modlitbu přednášej bez napětí v hlase (cit přichází s časem).

6. Dodržuj pomlky po interpunkcích (čárkách, dvojtečkách, tečkách).

7. Čti bez sentimentu, nevnášej do přednesu vlastní pocity.

8. Čti polozpěvem a na jednom tóně (tzv. recto tono).

9. Při předčítání potlač zejména své vnitřní pocity a vyvaruj se jakýmkoliv projevům showbyznysu.

 

(Volně, podle výkladu Mgr. Eleny Rollerové 
zpracoval M. G. Richter, Olomouc 010109)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci