V Římě se jednalo o Skryté církvi (doplněno)

20. 11. 2005  hm


 

Dne 14. listopadu 2005 začala v Římě návštěva českých a moravských katolických biskupů "Ad limina apostolorum" ("k apoštolským prahům"), která se koná každých 5 let. 

Na programu jednání byly mimo jiné i otázky týkající se Skryté církve. Citujme nyní z rozhovoru kard. Vlka pro Radio Vatikán ze dne 14. 11. 2005, jenž se týkal audience u Sv. Otce:


J. Bronková: "Došlo také na otázku tajně vysvěcených kněží, kteří nepřijali svěcení sub conditione, to znamená nezačlenili se do exarchátu?"


Kard. Vlk: "Je to úplně přesná otázka, kterou Svatý otec dal téměř na závěr. Zeptal se: "A co clandestini, jak se nazývají kněží v podzemí, a já jsem pochopil, že papežovi to leží na srdci, protože jako bývalý šéf Kongregace pro nauku víry to řešil ve spolupráci s dnešním kardinálem Bertonem, tehdy sekretářem. Odpověděl jsem, že tu zbývá ještě určitá skupina, která nepřijala normy z roku 1992, že se snaží dialog nějak vést dál a že ta věc je neukončená. Už před půl rokem jsme hovořili o tom, že by kard. Bertone, přestože je nyní v Janově, jako odborník mohl přijet a s těmito lidmi hovořit. Papež se usmíval a zdálo se, že v zásadě není proti. Je tady ale tendence, řekl jsem mu, hledat nějaké cesty na určité dořešení, které by eventuelně vyhovovalo oběma stranám, nebo by ukončilo to dnešní provizorium."

 

O této audienci mluvil též biskup Václav Malý v rozhovoru pro Rádio Vatikán dne 19.11.2005:

Red.:  Co Vás zaujalo z toho hovoru, který probíhal před Vašima očima?

Biskup Malý: Tak především, jak už jsem řekl, tam byly kladeny otázky na situaci arcidiecéze v Praze a také tam padla otázka na tzv. "podzemní církev". Bylo vidět, že papež je dobře informován a že se tou otázkou (zřejmě alespoň ve své mysli) zabývá. 

Red.: Nastínil nějaké možné řešení nebo nějaký svůj pohled?

Biskup Malý: Svůj pohled nenastínil, ale když jsme byli potom na Kongregaci pro nauku víry, tak bylo řečeno představiteli této kongregace, že na jaře příštího roku by měl nějaký vysoký představitel Vatikánu přijet do Prahy a osobně hovořit se všemi těmi, kterých se to týká.

 

O své audienci u Svatého Otce mluvil též biskup Dominik Duka v rozhovoru pro Rádio Vatikán dne 19.11.2005:

Biskup Duka: Hovořili jsme také i o integraci těch kněží, kteří byli tajně svěceni v předchozích letech. 

Red.: Jak se k tomu vyjádřil Svatý Otec? Naznačil nějaké možné řešení?

Biskup Duka: Svatý Otec si zapsal jména a můžeme říci, že k této otázce se papež Benedikt XVI. znovu staví s určitou otevřeností, i když kard. Ratzinger uzavřel částečně tuto otázku, takže to bylo pro nás do jisté míry v tomto bodě zajímavé setkání. 

 

Tiskové středisko ČBK zveřejnilo 15. listopadu následující informaci:

Další významnou kongregací, jejíž návštěvu absolvovali biskupové během dnešního dopoledne, byla Kongregace pro nauku víry. Zde se s nimi setkal její prefekt arcibiskup William J. Levada a sekretář arcibiskup Angelo Amato. Oba vyjádřili spokojenost nad tím, do jaké hloubky znají naši biskupové dokumenty, které kongregace vydává. Protože v kompetenci této kongregace bylo začátkem 90. let minulého století řešení problematiky tzv. podzemní církve u nás, jednali biskupové i o této otázce.

 

O jednání na této kongregaci hovořil tiskový mluvčí ČBK Mgr. M. Horálek na Radiu Vatikán dne 15. listopadu:

"Biskupové se samozřejmě nemohli vyhnout otázce podzemní církve v České republice, protože do kompetence této kongregace tento problém spadal. Pan kardinál hovořil například o dokumentu, který je teprve ve fázi finální přípravy, který má tato kongregace vydat, a představitelé kongregace byli velmi překvapeni tím, do jaké hloubky a do jaké míry jsou i čeští biskupové informováni o všech těch problémech, které právě tato kongregace řeší."

 

V této souvislosti není bez zajímavosti, že dne 16. listopadu navštívil Kongregaci pro východní církve nejen exarcha Mons. Ladislav Hučko, ale spolu s ním i kardinál Miloslav Vlk. Právě do exarchátu katolíků východního obřadu byli včleněni někteří ženatí kněží ze Skryté církve.

Věříme, že výše uvedené skutečnosti signalizují snahu o dořešení citlivého a dosud neuzavřeného problému začlenění některých kněží a biskupů Skryté církve.

O dalším vývoji v této věci budeme čtenáře informovat.


Související články:

Čeští a moravští biskupové navštíví Řím v rámci návštěvy Ad limina apostolorum

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci