Kněží, kteří zradili, by měli odejít z pastorace


Kaunas. Kněží, kteří spolupracovali s KGB a komukoliv ublížili, by neměli pracovat v pastoraci. O tom je přesvědčen litevský metropolita, arcibiskup Sigitas Tamkevicius z Kaunasu. Případy někdejších důstojníků sovětských tajných služeb hýbou litevskou politickou scénou. Jak se ukázalo, spolupráce se týká ministra zahraničí, šéfa národní bezpečnosti a místopředsedy parlamentu. Arcibiskup Tamkevicius veřejně vyjádřil předsvědčení, že důstojníci KGB v záloze by neměli zastávat vysoké státní funkce.

Arcibiskup Kaunasu zároveň přiznal, že sovětská tajná policie se ho pokoušela čtyřikrát přimět ke spolupráci. Pokud jde o část kněží, kteří se dali zastrašit, podlehli nátlaku a spolupracovali s KGB, arcibiskup je toho názoru, že nemají rezignovat z kněžské služby. Vyjádřil ale přesvědčení, že ti kněží, kteří někoho zradili nebo jinak uškodili jakékoli druhé osobě, mají odejít z pastorační služby.

(Z webu Rádio Vaticana vybral mgr)

 Co soudí čtenáři Listáře o litevském řešení dalšího působení agentů StB v praktické pastoraci? Není to vhodné řešení i v našich podmínkách? Máte-li svůj názor a potřebnou odvahu, vyjádřete se, prosím. Myslím, že je to více než odpovědné a potřebné, vyjádřit svůj názor k tématu, kterým se trápí i křesťané, ale i ostatní poctiví občané v naší zemi, a nezůstat schováni v bezhlasé, beztvářné, oportunistické zóně. Díky za vaši odvahu a ochotu viditelně a poctivě zaujmout svůj názor na věc.

(mgr)

 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci