Kniha JUDr. Jana Svobody


 

Vážení členové Matice svatoklimentské, Moravského občanského hnutí, 
Společenství svatého Gorazda a druhů - Živé dědictví, 
milí přátelé a spolupracovníci, vlastenci a ctitelé cyrilometodějští, etc., etc.!

 

 

Dovoluji si Vás tímto upozornit na možnost objednání, případně přímého zakoupení, právě vydávané knihy zakladatele Matice svatoklimentské pana JUDr. Jana Svobody, nesoucí název. "Přes propasti věků".

Podtitul této publikace zní :
Tři kapitoly z našich nejstarších národních dějin
     · Hradisko sv. Klimenta
     · Tajemná svatá Orosie
     · Královna Fritigil

Knihu k vydání připravil a její obsah (z pozůstalostních dokumentů autora) významně redigoval pan PhDr. Bohumil Svoboda, autorův syn, který její vydání avízoval na našich "Gorazdových dnech", pořádaných na Hoře sv. Klimenta v r. 2001. Na titulní straně knihy i uvnitř jsou mj. i dokumentační záběry z těchto oslav.

Předkládaná kniha (témata k nimž je zaměřena, jakož i samotný způsob jejich zpracování) je způsobilá získat Váš zájem o seznámení se s prezentací svébytné a netradiční interpretace významných kapitol nejstarších moravských dějin.

Kniha má rozsah 116 stran a je opatřena i několika barevnými a černobílými fotografiemi. Předpokládaná cena je cca 130 Kč + výdaje na poštovné a balné. V případě odběru více jak 5 ks knihy lze uplatnit slevu 10% z ceny.

Knihu je možno objednat na adrese: Matice svatoklimentská, Jakubská 11, 602 00 Brno, nebo MOH, P.O. box 469, 660 69 Brno.

Spolu s autorem se těším na Váš zájem, jakož i na Vaše podněty a připomínky k obsahu vydávaného díla! Svým zájmem o nabízenou knihu přispějete k ocenění památky a zásluh zakladatele Matice svatoklimentské, pana JUDr. Jana Svobody, který se mj. významnou měrou zasloužil o zachování a udržení významu "naší" Hory sv. Klimenta v Chřibech a o prohloubení a žití odkazu sv. Konstantina - Cyrila a Metoděje a jejich žáků a pokračovatelů v našem národě.

S úctou

 

JUDr. Miroslav G. Richter

předseda Matice svatoklimentské

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci