Křesťané v Německu

21. 9. 2005  Miroslav G. Richter


 

V Německu jsou křesťané i po více než čtyři sta letech od uskutečnění reformace stále rozděleni na dvě velké pospolitosti, které jsou i geograficky ucelené: část severovýchodní tvoří především protestanté a část jihozápadní je obývána zejména katolíky; dělící linií je pomyslná osa táhnoucí se od Frank, tedy od našeho pohraničního města Chebu směrem k Frankfurtu nad Mohanem. Ovšem tak jako z každého pravidla existuje výjimka, tak je tomu i zde. V severní protestantské části se vyskytuje několik silných katolických enkláv (např. území Lužických Srbů - okolí Budyšína, Kamenice a Zhořelce) a nejinak je tomu v jihozápadní katolické části, zejména ve Švábské vrchovině, která je zase protestantská.

Byť je role náboženství v Německu spíše okrajová, jsou podle statistik finančních úřadů dva ze tří obyvatel věřící, protože jsou plátci církevní daně.

Nedávno byla na území Německa v rámci programu Německá perspektiva provedena anketa, podle níž je reálný obraz náboženského založení obyvatelstva poněkud jiný. Z ankety vyplývá, že katolické církvi důvěřuje 11% obyvatel Německa, zatímco evangelickým církvím vyslovilo důvěru celých 17 %. K tomuto údaji je třeba připojit další poznatek, a to, že každoročně v Německu z církve vystoupí asi 300 000 věřících, čímž se tito občané osvobozují od povinnosti platit zmíněnou církevní daň.

 

Podle TS ČBK ze dne 19. září 2005
volně zpracoval Miroslav G. Richter

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci