Ledoví muži a církevní kalendářDaniel Herman - Z domova


Za "ledové muže" bývají označováni světci, jejichž liturgické památky připadají na počátek druhé květnové dekády.

 

Praha: Světci, jejichž památky připadají na rozmezí 11. až 14.5., bývají označováni za "ledové muže". Označení "ledoví" vychází z ochlazení počasí, které se většinou dostavuje kolem poloviny měsíce května.

Prvním z nich je biskup Mammertus (11.5.), který byl v 5. století biskupem ve francouzském městě Vienne. Následuje mučedník Pankrác, který byl sťat v době pronásledování křesťanů římským císařem Diokleciánem 12.5. roku 304. Dalším v řadě je biskup Servác (13.5.), o jehož životě je jen málo dokladů. Pocházel pravděpodobně z křesťanského Východu a ve 4. století byl biskupem v belgickém Tongernu. Jedna z legend říká, že zemřel mučednickou smrtí. Posledním z řady "ledových mužů" je Bonifác z Tarsu, který zemřel mučednickou smrtí kolem roku 306 v tureckém Tarsu.

Po čtyřech "ledových mužích" přichází také jedna "ledová žena" - mladá mučednice Žofie Římská (15.5.), která byla roku 305 pro svou víru umučena během pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána.
Podle údajů meteorologů nepřichází májové ochlazení v posledních desetiletích přesně na dny "ledových světců", ale následuje většinou po velmi teplých dnech s letními teplotami, které bývají v první polovině května.

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 6. 5. 2005. Pro Listář vybral mgr)

Copyright © Altair Software Production 2000

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci