Milosrdní bratři na Moravě

15. 9. 2005  mgr


"Milosrdní bratři" neboli "Hospitálský řád sv. Jana z Boha" působí na Moravě již 400 let. Naše vlast se členům tohoto samaritánského řádu stala prvním tzv. zaalpským působištěm, odkud rozšířili své působení po celé střední Evropě. Jihomoravské Valtice byly oním místem, kde na našem území zakotvili a založili roku 1605 po Kristu svůj konvent a odkud rozšířili svoji blahodárnou činnost do dalších zemí.

Oslavy 400. výročí založení řádu v naší vlasti uskuteční Milosrdní bratři v sobotu dne 17. září 2005 v 11.00 hod. ve valtickém chrámu slavnou pontifikální mší svatou, kterou bude sloužit brněnský biskup V. Cikrle.

Radujeme se spolu s našimi bratry a děkujeme Hospodinu za milosti, které od něj dostali a děkujeme za naše Společenství, celý náš rod i vlast všem členům a spolupracovníkům tohoto požehnaného a blahodárného řádu za vše dobré, co pro nás i naše předky obětavě vykonali.

V moravské metropoli Brně jsou Milosrdní bratři známí především svým bohumilým působením v chrámu sv. Leopolda na Vídeňské ulici (v místě zvaném "U řeky") a především v přilehlé nemocnici, která od nich odvozuje svůj název "Milosrdných bratří", kteréžto pojmenování v lidu moravském nezaniklo ani přes tuhé snahy bolševických pochopů o jeho vykořenění.

Kostel sv. Leopolda "U milosrdných bratří" , Brno.  Foto: M. Hrodek

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci