Mocně a omamně voníte

 

Mocně a omamně voníte
májové keře a stromy
zrána i zvečera dne,
kdy zvoní zvony

po nočním,
fantaskním bouření nebe,
čisťounce, obmytě,
nevinně, snivě

jak malé děťátko
v důvěrných výdeších
odkudsi z prahlubin Života
tajemnou řečí
krásu a potěchu
bezsrebrně sdělujete

Mocně a omamně voníte,
májové keře a stromy
zrána i zvečera dne,
když zvoní zvony…

                                                                                 Boži k narozeninám
                                                                              mgr 050504/21/05050512.20

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci