Mše za oběti komunistického režimu v místě přípravy Světového dne mládežeGabriela Hánečková - Ze zahraničí

V dějišti XX. světového dne mládeže v německém Kolíně nad Rýnem byla v neděli 13.3.2005 v kostele Gross St. Martin Kirche celebrována mezinárodní mše za oběti komunistického režimu.

 

Kolín nad Rýnem (D): Slavnostní liturgie se zúčastnili věřící z více než jedenácti zemí světa, zejména ze střední a východní Evropy (České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, Chorvatska a Německa), z Asie (Severní Koreje, Číny a Filipín) a zástupci Afriky. Za doprovodu zpěvu východní liturgie si shromáždění připomněli útisk a utlačování křesťanů v době komunistické totality. Přitom byl kladen důraz na předání odkazu o utrpení mnoha pronásledovaných a vězněných křesťanů generaci, která totalitní režim nezažila.

Toto svědectví víry slouží jako odkaz mladým lidem, kteří se právě v této době připravují na pouť do Kolína nad Rýnem ve světle evangelijního odkazu "Přišli jsme se Mu poklonit."

Kontakt: Jiří Dubec a Lucie Protivínská, pracovníci kanceláře Světového dne mládeže (Weltjugendtagsbüro), Gereonstraße 1-3, D-50670 Köln; tel: +49/0/221 285 50 332; fax: +49/0/221 285 50 52 209; e-mail: jiri.dubec@wjt2005.de ; lucie.protivinska@wjt2005.de .

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 14. 3. 2005)

 

Copyright © Altair Software Production 2000

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci