Návrat


Z podslavkovského pole,
z dna vypuštěných Tvých tůní,
z mlh po staletí táhnoucích se
kdoví kam,
možná až k věčnosti,
za níž Tě tuším,
za níž Tě vyhlédám,
až k branám Ráje,
Tě volám,
v naději,
že nepřeslechneš můj hlas
a poskytneš mi mír,
po kterém toužím,
v své vyprahlosti bytí

Neodmítej mne,
pro hříchy,
které jsem spáchal,
vždyť,
kdo z Tvých bez viny,
A já?
I já jsem přece Tvůj,
Tvůj z Tvého,
jenž více nežli jiní
jsem se Ti vydal,
až nezbylo mi nic,
jen prázdné ruce,
a ne, že ne,
a Ty to víš

Pevně mě sevři,
otcovsky,
v náruči,
po níž tak po léta toužím

S radostí vybíhám jen Tobě vstříc,
jak malé kůzlátko,
jak chlapec,
kterého jsi mi dal,
přibíhám,
přibíhám,
tak jako dřív…

Tváře mi hoří,
když pomyslím,
že vracím se domů,
že mi jdeš vstříc,
rozvíráš náruč….

Vracím se,
vracím se,
vracím se
již…

MGR 051201/18.30/6

 

 

 

Foto převzato z www.photopost.cz

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci