Někdejší husitská kazatelka je mezi 200 osobnostmi světa

5. 10. 2005  Martin Filip


 

Náchod - Mileně Tomešové, která byla ještě donedávna kazatelkou Československé církve husitské ve Studnici na Náchodsku, přišly během září dva šokující dopisy. Z prvního se dozvěděla, že do konce října musí s manželem a synem opustit studnickou faru, ve druhém jí americký vydavatel biografií oznámil, že ji zařadí mezi dvě stě světových osobností roku. Obě události spolu přitom úzce souvisí. Tomešové, která v létě hladovkou bojovala proti poměrům ve své církvi, si Američané všimli na základě doporučení české spisovatelky Věry Ludíkové. Ta se dostala letos na jaře do připravovaného sborníku Velké ženy 21. století vydavatelství American Biographical Institute ze Severní Karolíny a zároveň se stala členkou poradního sboru pro vyhledávání dalších kandidátek.

(Podle některých názorů však American Biographical Institute není důvěryhodnou institucí. Více na idnes.cz nebo na Wikipedii - pozn. red.)

"Vážím si paní Tomešové jako silné osobnosti, které se málokdo vyrovná. Pevně si stojí za svými názory a neváhá pro ně riskovat všechno, zaměstnání i střechu nad hlavou," vysvětluje Ludíková, co ji vedlo doporučit studnickou kazatelku.

Tomešová nejprve držela dvaadvacet dní hladovku a nakonec pro své názory práci a domov skutečně obětovala. Ona i její manžel totiž koncem srpna z církve vystoupili.

"Činili na nás nátlak, abychom opustili církev na základě jakési dohody. Vystoupila jsem ale sama, abych dala najevo, že církev opouštím z vlastní vůle. A to zejména proto, že se její představitelé nechovají jako duchovní, ale jako tvrdý management," říká Tomešová.

Bývalí duchovní Michal a Milena Tomešovi jsou nyní v evidenci úřadu práce a připravují se na stěhování. Poslání, které si zvolili, ale neopouštějí snadno. "K tomu, že chci být kazatelkou, jsem dospěla až po čtyřicítce. O to je pro mne těžší práci opustit. Našla jsem se v ní," říká Tomešová.

Překvapuje ji tvrdý postup husitské církve, která Tomešovým i bývalému patriarchovi Janu Schwarzovi před několika dny odpojila telefon a nyní se snaží studnické faráře co nejdříve vystěhovat. Pozornost amerického nakladatelství je pro ni v takové situaci šokem. "Za to, že se snažím ochránit základní kvality, které dělají člověka člověkem, mne vlastní církev ponižuje a pronásleduje, kdežto Američané mne za to ocení," diví se Tomešová.

Vydavatelství American Biographical Institute mapuje již od roku 1967 osobnosti, které se stávají význačným přínosem pro společnost ať již v regionálním či mezinárodním měřítku, profesně či společensky. Podle Věry Ludíkové doplní nyní Tomešová řadu významných žen, jakými jsou například Madeleine Albrightová, Laura Bushová či Matka Tereza.

Jejich životopisy totiž zaplnily stránky předchozích sborníků.

Doma není nikdo prorokem, ale ve Studnici to tak doslova neplatí. Místní lidé si Tomešových váží. "Pro obec bude jejich odchod ztrátou," míní starosta Studnice Jan Regner a dodává, že kazatelé se významně zapojili do dění ve vsi a zasloužili se o záchranu chátrajícího husitského kostela.

"Je mi velice líto, že v církvi vznikají takové problémy. Jako kdybychom se vrátili do doby Jana Husa, kdy někdo musí odejít kvůli názoru," říká Regner.

 

(Převzato z MFDnes ze dne 23. 9. 2005, rubrika Kraj Hradecký

Pro Listář vybral mgr)

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci