Ó, Horo


Na akropoli naší Hory
v pozapomnění života
Život sám v sobě žije,
a mnozí,
dospěvše v ten Pramen,
přicházejí sem
coby poutníci,
tiše
svou žízeň hasit
v soustředném tichu,
a v usebrání hledačů,
jenž nalézají
nejvzácnější dary:
blíženskou vzájemnost
a setkávání

Vždyť, Hospodin zde chrám
sám sobě staví
v plnosti ladu ušlechtilé krásy,
a v polyhymnní funkčnosti,
a bez zbytečné zbujelosti tvarů,
ve snubné,
praprvotní,
harmonii,
již v tento kout svých světů
vetkal

Ó, Horo, Horo
vysoká a nízká,
uprostřed hřbetů jiných hor
jsi ovečka má,
mírná, blízká…

Pro tebe, sám Pán,
v tato místa spěl,
od početných svých stádců

K tobě hnal
svaté Souspřeží
a Sedm našich svatých Otců
vkořenil v tebe trvale,
by nenechal tě hynout víc,
když kamsi,
až sem,
zaběhla ses

Ó Horo,
Horo blaženství,
s níž naší zemi moudrost, víra prýští
po sta a mnohá staletí

Ty, která rozléváš se, plyneš
v svých lahodností
plástvích sadařů,
ty, která nezraňuješ,
a přesto hyneš,
zlou lhostejností

Ty, která hlas svůj
přepokorně vznášíš
až v témě věků bezedné,

Ó, Horo, Horo,
nevěsto má,
jsi jediná,
tak prostinká,
tak blízká,

jsi domov,
prvotino duše mé,
již Bohu v oběť skládám
bolestně,
a věrně
v trvalé smlouvě,
svatební
Ty moje,
moje,
bolesti má,
ty hořká slzo
duše mé…

Ó, Horo, Horo
vysoká a nízká
jenž´s obehnána sedmerými valy,
jak pevnost,
ne jako bezvýznamná víska,
jak pokladnice
vlasti mé

Jsi dražší nad poklady světa,
co Byzantinci všichni nastřádali,
jsi klenot,
jsi šém,
a zřítelnice
srdce
Ducha

Skrz tebe zrod svůj
přijali jsme,
skrz tebe
v Život vstupujem,
skrz tebe
žijem,
mřeme,
skrz tebe
cestu k sobě
hledá
celá
naše
Zem

Ó, Horo, Horo,
Betleheme můj zdejší,
jenž víru naši
pevně schraňuješ,
naději věrná,
smysly naše jitři
ať nezmarníme
pravý čas,
ať k službě,
oběti,
jsme schopni
ochotně
vždy stát

Ó, Horo, Horo
hlas pokojný, tvůj
nás probuď,
a silou houževnatou,
obrň nás
k vítězství
beze msty

Kéž branou svobody jsme,
jako kdysi,
sileni
tvojím blaženstvím

Ó, Horo,
Horo svatá,
k životu novému
nás živ!


                                                                                                                                                              MGR 020801/06,40 - 0730 ;
                                                                     (1.revize + dál 020801 / 16.20 hod./ 2.rev. 2:031010/15.40;) 3.rev. 050503/20.07

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci