Oslava 1121. výročí 
překladu bohoslužebných knih 

17. 11. 2005  Miroslav G. Richter


 

Koncem měsíce října t. r. SGAD-ŽD spolu s MSK a MOH připomnělo na Hoře sv. Klimenta v Chřibech slavnou památku dokončení překladu liturgických knih do jazyka našich předků sv. Metodějem a jeho spolupracovníky a uctilo tak svátek sv. Dimitrije Soluňského, který připadá na den 26. října. V letošním roce je to již 1121. výročí. S ohledem na skutečnost, že památný den připadl na středu, která je pracovním dnem, uskutečnila se slavnost a s ní spojená svatá liturgie v pátek, dne 28. října t.r., dopoledne, na kterýžto den připadá svátek našeho sv. Rastislava, vladaře a velkoknížete moravského. Uvedený den byl státní svátek, který z milosti Boží provázelo překrásné počasí. Všichni, kteří jsme v ten den přišli na Horu, jsme byli obdarování darem, který potěšil naše oči, srdce, mysl i duši. Bohu díky. V tento den jsme mohli být přítomni na dvou sv. liturgiích, které zde byly slouženy, a také na fundovaných výkladech a čtení z autentických historických zpráv o tom jak tento den slavil mezi našimi předky sv. Metoděj se svými spolupracovníky a Moravany. To, že se nás sešlo jen nevelké množství (cca 40 poutníků), nijak neubralo na opravdovosti a nadšení, s nimiž jsme tento den nabídli Pánu.

 

Hora sv. Klimenta 28. 10. 2005     Foto: M. Hrodek

 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci