Papež vyzdvihl význam sv. Cyrila a MetodějeMartin Horálek - Z Vatikánu


Význam sv. Cyrila a Metoděje pro utváření Evropy vyzdvihl při dnešním setkání s bulharským prezidentem a premiérem Makedonie papež Benedikt XVI.

 

Vatikán/VIS: Křesťanská misie sv. Cyrila a Metoděje ke slovanským národům tvoří základy současné Evropy, řekl dnes papež Benedikt XVI. při setkání s bulharským prezidentem Georgi Parvanovem a makedonským premiérem Vlado Bučkovskim. Oba politici se v Římě účastní pouti ke hrobu sv. Cyrila.Sv. Cyril a Metoděj. Freska z kláštera v Chevetogne (Belgie)

Papež připomněl, že svatí Cyril a Metoděj jsou příkladem toho, jak lze v duchu evangelia obětovat svůj život pro společnost a společné dobro. "Právě toto je vřelá touha katolické církve, která nemá jiný zájem, než šířit a dosvědčovat slova Ježíše Krista, slova naděje a lásky, slova života, která v průběhu staletí inspirovala mnoho mučedníků a svědků víry," dodal Benedikt XVI.

Svatý Otec upozornil na nezastupitelné místo obou národů v současné Evropě a jejich úlohu tvořit spojnici mezi křesťanským Východem a Západem.

Sv. Cyril a Metoděj byli společně se sv. Benediktem prohlášeni za spolupatrony Evropy papežem Janem Pavlem II. dne 31.12.1980.

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 23. 5. 2005. Pro Listář vybral mgr)

Copyright © Altair Software Production 2000

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci