Pomoc Ukrajině


 

Osm ředitelů okresních charit z brněnské diecéze navštíví v těchto dnech bývalou Podkarpatskou Rus, dnešní Zakarpatskou Ukrajinu, aby zde zkoumali vhodné podmínky pro rozšíření pomoci poskytované brněnskou charitou. Delegace se setká s mukačevským biskupem, s dětmi v dětských domovech a se zástupci projektů, kde by uvítali pomoc a podporu poskytovanou Diecézní charitou Brno. Diecézní charita Brno, jejímž ředitelem je Ing. Oldřich Haičman, se rovněž hodlá podílet například i na vývoji struktury ukrajinské Charity. Díky příspěvku z letošní Tříkrálové sbírky umožní tato charita v letních měsících letošního roku několika dětem z Ukrajiny rekreační pobyt v okolí Znojma.

-mgr-

 

 Ukrajinský chlapec (foto převzato z www.charita.cz)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci