Zdravotní stav biskupa Pavla Posáda posoudí zástupce Vatikánu

 

Litoměřice - Situaci v litoměřické diecézi poznamenané nepřítomností biskupa Pavla Posáda, který ze zdravotních důvodů nemůže vykonávat svou funkci, bude začátkem června posuzovat kardinál Miloslav Vlk a zástupce Vatikánu arcibiskup Diego Causero.

Po svém biskupském svěcení, které se uskutečnilo před třemi měsíci v litoměřické katedrále sv. Štěpána, prožil Pavel Posád určitý stres pramenící z pocitu velké zodpovědnosti nad velikostí úřadu a na druhé straně z pocitu vlastní nedostatečnosti a slabosti. Od té doby je v péči lékařů.

"Začátkem dubna proběhla schůzka u kardinála Miloslava Vlka. Nuncius Diego Causero se obeznámil se zdravotním stavem biskupa Pavla a řekl, že o dalších krocích se rozhodne začátkem června," sdělil sekretář biskupa Antonín Forbelský. Podle něj by měl být biskup Pavel již příští týden pozván na nunciaturu, kde se rozhodne, zda bude schopen znovu vykonávat funkci biskupa. "Odhadovat, jak to dopadne, si netroufám," nechce dávat předčasnou naději věřícím sekretář biskupa. Podle něj kardinál Vlk doufá, že biskup Posád by se po určité době mohl znovu ujmout své funkce, a proto zatím neuvažuje o tom, že by z něj sňal úřad sídelního biskupa.

Jak ještě Forbelský dodává, velkou nadějí pro věřící byla účast biskupa Pavla na víkendové pouti národů v rakouském mariánském poutním místě Mariazell. "Pro mnohé věřící, kteří ho tam viděli, to byl impuls, že se situace posunuje k lepšímu. Na druhou stranu se ale z toho nedá vyvozovat, že by se v brzké době plně ujal svého úřadu," je zdrženlivý ve svých prognózách sekretář biskupa.

Alexandr Kundrát

(Převzato z Deníku Litoměřicka 27.5.04)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci