Poselství papeže Benedikta XVI. 
   ke Světovému dni míru 2006

14. 12. 2005  Kateřina RózsováVe svém prvním poselství ke Světovému dni míru, který připadá na 1. 1. 2006, papež Benedikt XVI. odsoudil výhrůžky terorismu a poukázal na potřebu budování pravého míru. Poselství bylo představeno na tiskové konferenci pořádané ve Vatikánu v tomto týdnu.

 

Vatikán/ZENIT, RV: Stejně jako předchůdce Benedikta XVI., Jan Pavel II., napsal papež poselství k tomuto dni na téma "Mír v pravdě". Poselství ve Vatikánu představil kardinál Renato Martino, předseda Papežské rady Justitia et Pax. V textu poselství papež mimo jiné píše:

"Potřebujeme znovu získat vědomí, že sdílíme společný osud, který je skutečně transcendentní, tak abychom maximalizovali naše historické a kulturní rozdíly, ne v opozici, ale ve spolupráci s lidmi patřícími k jiným kulturám." Ve svém poselství se odvolává na konstituci 2. vatikánského koncilu Gaudium et spes (Radost a naděje), kde se píše, že se lidstvu nepodaří vytvořit v pravdě lidštější svět pro všechny lidi na zemi, neobrátí-li se všichni s obnoveným duchem k pravému míru. "Mír není pouhá absence války," říká papež, ale je to "ovoce řádu, který vložil do lidské společnosti její božský Zakladatel." Jako vyústění toho, co je v plánu Boží lásky, mír má v sobě hlubokou a nezvratnou pravdu, na niž odpovídá touha a láska, jež jsou nevývratně uloženy v nás.

V poselství papež také poukazuje na lež, která je hříchem přinášejícím tragické následky v životě lidí i národů. K otázce terorismu píše: "Pravdu míru dodnes dramaticky ohrožuje a popírá terorismus, který svými výhrůžkami a kriminálními činy drží svět ve strachu a nejistotě. (...) Moji předchůdci opakovaně veřejně odsoudili nerozvážnost teroristických plánů, které jsou inspirovány tragickým nihilismem. Proti tomu, ať katolíci staví 'poselství radostné zvěsti, pravdy Evangelia pokoje'," vyzval Benedikt XVI. "Pouze Bůh činí účinným a opravdovým každé dílo dobra a míru, protože Bůh je Láskou, která zachraňuje svět."

V závěru poselství Svatý otec vyjadřuje své uznání a vděčnost těm, kdo se v dnešním světě podílejí na budování pravého míru a vyzývá věřící k zintenzivnění modliteb za mír, protože pokoj je především darem Božím.

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 14. 12. 2005.)

Copyright © Altair Software Production 2000

Foto převzato z www.24ur.com

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci