Pozvánka na zájezd 

na Podkarpatskou Rus


 

V Praze dne 6. května 2004

Všechny srdečně zdravím!

Za pár dní, doslova, se bude konat archijerejská sv. liturgie v pražském malostranském chrámu sv. Mikuláše, kterou měl původně zajišťovat náš sbor. Jak všichni víme, věci se vyvinuly jinak. Liturgické zpěvy při shora zmiňované bohoslužbě bude přednášet pražský řeckokatolický katedrální sbor sv. Vladimíra za současné výpomoci sboru z jihočeské Radomyšle. Sv. obřady začínají v sobotu 8. 5. v 8.30 hod. Kdo by z vás měl zájem a čas zajet do Prahy (nebo z pražských členů - Blížkovští apod.), bylo by dobré zúčastnit se této jistě nevšední události a případně o tom i poskytnout krátkou informaci pro nás ostatní, kteří se nebudeme moci zúčastnit. Podle telefonického sdělení pí prof. Mandové, která bude sdružená pěvecká tělesa řídit, a která již měla v chrámu sv. Mikuláše minulý týden akustickou zkoušku, je akustika chrámu velice citlivá a úžasně dynamická, a umožňuje pěvecky "kouzlit". Ale také zvýrazňuje i každou chybičku. Navíc se potvrdilo, že dvacetičlenné těleso zmíněný chrámový prostor "neutáhne", a proto vyjednala posily z Radomyšle (asi 20 zpěváků), odkud přijedou místní nadšení zpěváci na výpomoc zdarma a navíc ještě odpoledne uskuteční v chrámě Panny Marie Sněžné (v 16.00 hod.) pěvecký koncert. No, kéž jim vše vyjde ke slávě Boží a jejich osobnímu hlubokému duchovnímu občerstvení, stejně jako účastníkům sv. liturgie a dalším posluchačům.

Paní profesorka se mi zmínila - v návaznosti na náš předchozí rozhovor, v němž jsem jí vyprávěl o naší dávné cestě na Chersones - o zamýšlené výpravě na Podkarpatskou Rus. Je to možná dobrý námět pro některé z nás, a proto se o něm několika slovy zmíním:

1. Jednalo by se o pěvecký zájezd.

2. Cesta by se konala autokarem. Noclehy: v Košicích, Užhorodu, v Chustu a možná i v horských místech. Odjezd: okolo data 9. srpna 2004. Délka zájezdu: cca více jak 1 týden. Vzhledem k tomu, že pro vycestování na Ukrajinu je nutné vyřídit potřebné pozvání a vízum (a jejich vyřízení není jednoduché), dále je třeba zajistit dopravce apod., je třeba se rozhodnout pro účast, případně neúčast, co nejdříve, a toto své rozhodnutí mi obratem sdělit nejpozději do 15. května t.r.

3. Trasa cesty by počítala s návštěvou těchto míst: Užhorod, Chust (býv. hl. město Podkarpatské Rusi, která byla součástí Republiky Československé), Koločava, dále okolí Sinevirského jezera a Hoverly.

4. Při návštěvě větších míst (měst) se předpokládá aktivní účast (pěvecká) na sv. liturgii.

Námět k letnímu cestování a poznávání civilizací málo dotčených míst východní Evropy je to nesporně zajímavý. Předpokládanou cenu zájezdu zatím neznám, ale neměla by být nějak horentní, stejně tak jako nějaký komfort se nedá příliš očekávat, ale kdoví, hlavně když bude střecha nad hlavou, bezpečno a čisto. No, rychle zvažte potřebné a rozhodněte se. Myslím, že toto není jen tak nějaká běžně dostupná možnost cestování, navíc paní profesorka je rusistka a znalá tamního terénu a lidí.

 

V očekávání Vašich reakcí

Mirek Richter

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci