Postit se: mít hlad po Bohu

Půst jako duchovní boj


Co je půst pro nás křesťany? Je to naše začlenění do té zkušenosti s Kristem, skrze niž nás osvobozuje od naší úplné závislosti na potravě, hmotě a světu.

Postit se znamená pouze jedno: mít hlad až na hranici lidské podstaty, která zcela závisí na potravě, a tak při hladovění zjistit, že tato závislost není celá pravda, pokud jde o člověka, že samotný hlad je především duchovní stav, a že nakonec je to ve skutečnosti hlad po Bohu…

K tomuto postnímu úsilí potřebujeme především duchovní přípravu. Sestává z prosby o pomoc Boží a zaměření našeho půstu k Bohu.To pro lásku k Bohu se postíme. On nás nechává znovu objevit naše tělo jako chrám Boží přítomnosti, znovu najít náboženskou úctu k tělu, k potravě, k samotnému rytmu života.

 

Otec Alexander Schmemann                

 

 

  (Převzato z Missive, únor 2005 č. 257, přeložila Lydie Čechová)

 

(Pozn: Autorem nebyl dán souhlas s volným šířením autorského textu 
a proto nelze bez dalšího článek kopírovat a šířit.)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci