Výstava "Řeč ikon"

23. 6. 2005  mha


V neděli 12. června 2005 jsme navštívili výstavu "Řeč ikon" v jilemnické galerii "V kotelně". Díky ochotě místního správce jsme mohli shlédnout tuto výstavu mimo běžnou otevírací dobu (výstava je přístupná pouze v pracovní dny).

Výstava čítá asi 20 ikon, které pocházejí z dílen našich i zahraničních současných ikonopisců. Některé z vystavených ikon zde lze i zakoupit. Návštěvníci jistě ocení popisy u vystavených ikon, které vysvětlují smysl zobrazených symbolů. Rovněž se mohou seznámit se spiritualitou ikon, výtvarnými technikami a pravidly pro ikonopisce.

Zajímavostí je, že autoři nejsou pouze pravoslavní křesťané. Většina vystavujících jsou římskokatolickými řeholníky. Na některých dílech je proto patrný vliv západní spirituality (např. námět sv. Rodiny není pro ortodoxní ikony typický, rovněž výrazné krvácení z ran Ježíše Krista zachycené na ikoně Ukřižování a tvar kříže - rovné ráhno pod nohami Ježíše Krista - prozrazuje západní duchovní kořeny).

Mnohé z vystavených ikon jsou velmi zdařilé, jiné svědčí o dosud zrajícím ikonopisném umu. Výstava je pěkným duchovním občerstvením a určitě stojí za shlédnutí. Je možné ji navštívit do 30. 6. 2005.

 

Sv. Jan Křtitel

Eleonora Vlková

 

 

Svatý Simeon

Štěpánka Karlová

 

 

Svatý archanděl Gabriel

Sr. Irmlinde Lang, SCS

 

Související články: 

Výstava ikon v Jilemnici

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci