Říjnová Moravská mša ve Slavkově

4. 10. 2005  mgr


 

V neděli dne 2. října 2005 se ve Slavkově u Brna konala v chrámě sv. Jana Předchůdce a Křtitele Páně tradiční Moravská mša.

Mši svatou sloužil o. Milan Vavro. Mše svatá byla obětována za nedávno zesnulého Ing. Jiřího Zelinku (41 let, otec 5 dětí) a celou pozůstalou rodinu.

Liturgické zpěvy přednesl Proglas.

Bohoslužby se zúčastnilo celkem 38 věřících.

Pro zajímavost uvádíme tentokrát i územní zastoupení věřících:


z Královéhradecka 3,
z Vyškovska 10,
z Brněnska 24,
a 1 věřící z Lvovské oblasti z Ukrajiny.

Z uvedeného počtu bylo 13 dětí a mladistvých.

V závěru sv. liturgie oznámil o. Milan Vavro, že knězi Mgr. O. Chocholáčovi bylo zakázáno s námi sloužit sv. liturgie. Důvod neznal. Informaci obdržel od Ing. Mgr. A. Pleskače, který již dříve něco obdobného sdělil Ing. Hrodkovi, pokud se jednalo o jeho osobu. O. Milan Vavro se vyslovil pro brzké vyjasnění předmětné věci s A. Pleskačem a následně s biskupem Hučkem. Jednáním byl pověřen Ing. M. Hrodek.

O. Milan Vavro.   Foto: J. Procházka 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci