Slavkovské slunce


Tak jako před dvěmi sty lety
"slavkovské" slunce zasvitlo,
a pozlatilo pole, stromy,
a úsměvy dětí,
skotačících
po prosincové zemi

Jak rozdílný a jak stejný
čas
a místo
posvěcené krví
a řevem bolesti
a výkřiky beznaděje,
chrlené v tváře věčnosti

A do toho všeho
povely a kletby
a rykot splašených koní
a jásot zpupných držitelů zbraní,
co přežili,
a jdou
nejistě,
bohudík
po svých,
na setkání
s vítězi…

jak jinak než,
od Slavkova

Čas všechny rány zhojí,
to platí zvláště v této
svatosvaté,
klaté zemi

Zde je to místo tolik vzpomínané,
po letech,
po staletích
po protrpěných strastech,
vyslzenýma očima
vdov, sirot,
nevěst
proplakané
nešťastné,
slavné….

Skrz hroby,
skrz neznámé
v cizí zde zemi naší padlé
mou vlastí přijaté
co vlastní děti,
provždy

V bezpečí
spěte
v pokoji,
neznámí hrdinové,
po útrapách,
po boji

Pomiluj,
pomiluj ny
Hospodi!

 

MGR 051201/17.17/4

 

 

 

Foto převzato z http://www.austerlitz2005.com . 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci