Nejmocnější po papežovi? 

Vrátní, žertuje kardinál ŠpidlíkPřednášel na univerzitách po celém světě, vydal na 140 knih včetně sbírek pohádek a bajek. Přesto většina Čechů slyšela poprvé jeho jméno až v roce 2003, kdy byl Tomáš Špidlík jmenován kardinálem. Pětaosmdesátiletý rodák z Boskovic žije ve Vatikánu už od roku 1951 a jako první Čech vedl papežova duchovní cvičení.

 

Kdy jste naposledy mluvil s papežem?

Stál jsem vedle něho o Vánocích, když sděloval své poselství světu. Přitom jsem ho jenom krátce pozdravil. Já ve Vatikánu žádnou úřední funkci nemám, jen stále ještě mluvím každý pátek ve vatikánském rozhlase. Jinak píši knihy a udržuji ekumenické vztahy s východními církvemi, kde mé texty také překládají. Svatého otce to zajímá, ale jen příležitostně.

Když chcete se Svatým otcem promluvit, žádáte o audienci?

Ano. Audience organizují sekretáři a ti si, chudáci, někdy nevědí rady. Kolik biskupů, politiků, osobností přichází do Říma!

Dělal jste pro Svatého otce duchovní cvičení. Jak to vypadá?

Duchovní cvičení, exercicie, se konají ve Vatikáně na počátku postní doby. Trvají pět dní. Ten, kdo je řídí, mluví třikrát denně o duchovních tématech, o kterých pak účastníci v tichu rozjímají.

Jste si s papežem blízcí?

Blíže jsme se seznámili, když jel na Východ a chtěl se informovat o otázkách, které jsou tématem mých studií. Pozval mne občas na oběd, abychom si v klidu promluvili. Mohu říci, že jsme si povahou i náhledy velmi blízcí.

Jakou řečí spolu mluvíte?

Začínáme česko-polsky, ale brzo se přejde na italštinu, to je snadnější.

Je pravda, že papežovy pravomoci pomalu přecházejí na kardinály?

K papeži se obrací úžasná spousta lidí, často s vážnými problémy. Proto tyto dopisy končí na patřičném úřadě. Kompetence jsou jasně vymezené, aby nedošlo ke zmatku. Tak to je, i když je papež zdravý. V nejdůležitějších věcech pak má on poslední slovo. Jak to bude nyní, nevíme. Doposud měl Svatý otec kvůli nemoci potíže mluvit, ale hlava mu myslí dobře.

Kdo je ve Vatikánu po papeži nejmocnější?

Žertem se tady říká, že vrátní, protože ti by mohli jakýkoliv důležitý dopis pro papeže buď ihned doručit, nebo naopak na čas pozdržet.

Kdo pečuje o papežovu domácnost?

Má v kuchyni polské sestry. Ty mívají starosti, protože Svatý otec občas přivede na oběd třeba pět lidí, na které neměl čas při audienci. Jenže sestry připravily oběd jen pro tři - pro papeže a dva sekretáře. Do polévky se dá přilít voda, ale při hlavním chodu se pak sekretáři stejně musí uskrovnit a spokojit se s něčím z ledničky.

Tomáš Špidlík

 (Převzato z Mladé fronty Dnes ze dne 26.2. 2005)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci