Ukrajina v letošní turistické sezóně 
   bez vízové povinnosti


 

Od 1. května do 1. září tohoto roku nebude Ukrajina vyžadovat od občanů z České republiky splnění vízové povinnosti, neboť ukrajinský výnos, který bude platit od 1. května 2005, tuto povinnost pro občany Evropské unie dočasně ruší.

Očekává se, že této mimořádné příležitosti využijí jak zájemci o kulturní a turistické zajímavosti této významné evropské země, tak i příznivci starobylých církevních obřadů a tradic. 

 

K tomu připojuji poznámku - výzvu: Najdou se mezi námi zájemci o tuto výjimečnou příležitost? Pokud ano, prosím, ozvěte se redakci Listáře, resp. na tel. 608 477 086.

-mgr-

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci