V kapli svaté Anny zazní staroslověnština

28. 12. 2005  Eva Minarčíková


 

Málo se ví o tom, že v rámci katolické církve existuje také východní církev pro katolíky byzantského obřadu - řeckokatolíky. S římskokatolíky je pojí mnoho společného, mají i své obřadní odlišnosti, které se projevují i ve vánoční liturgii. Pokud chcete na Boží hod vánoční, tedy 25. prosince, slyšet trochu jinou vánoční mši, zajděte k řeckokatolíkům. Na odlišnosti oslav vánočních svátků jsme se zeptali jejich kněze Rostislava Strojvuse. 

U řeckokatolíků, kteří žijí na východě, připadá Boží hod vánoční na 7. ledna. Jak to bude v Olomouci? 

Většina těch, kteří žijí v západním světě, bude slavit Vánoce spolu s římskokatolíky, stejně tak i my. Jsou tady ale východní křesťané, kteří žijí v České republice přechodně, a pro ně rád odsloužím liturgii i později, tedy 7. ledna. 

Je nějaký rozdíl ve slavení Vánoc tady a ve vaší rodné Ukrajině? 

U nás po 7. lednu přicházejí dny radosti, volna a dovolených. Slaví se déle, protože hned po Vánocích přicházejí další svátky. Tady mám podle všech reklam pocit, že se slaví do 25. prosince, a pak je konec. 

Budete sloužit také slavnostní vánoční mši? 

Slavnostní liturgie bude v kapli svaté Anny u dómu, kde se pravidelně konají naše bohoslužby. Máme sice starobylý obřad, který se po staletí uchoval téměř beze změn, ale oslovuje i mladé lidi. 

Liší se v něčem vaše mše od římskokatolické? 

Díky starobylosti je naše bohoslužba více naplněna symbolikou, pompézností, používá se také více kadidla. Mši sloužím zády k lidem, vytváří to pro ně pocit tajemna. Na sobě budu mít roucho zlaté barvy, která je nejslavnostnější. Celá mše je kromě čtení, evangelia a kázání, které jsou česky, ve staroslověnštině. 

V ní zpíváte i koledy? 

Ano. Máme krásné koledy s pomalým nápěvem, z něhož je cítit radost. Právě s jejich převedením do češtiny je největší problém. Vyžaduje to hudební cit, ale citlivě musejí být převedena i slova, aby se neztratil smysl. Zpěv je bez doprovodu varhan nebo jiného hudebního nástroje a zpíváme většinou čtyřhlasně. Vyžaduje to hudební zdatnost, aby to byl zpěv a ne recitace. Pokud to jde ale ze srdce, zahřeje to každého. Každý návštěvník má k dispozici jak staroslověnský text napsaný latinkou, tak i český překlad, aby se mohl zapojit. 

Jak u vás vypadá štědrovečerní večeře? 

Všichni společně začínáme jídlem, tzv. kuťou, dělá se z mléka, máku, oříšků a vařené pšenice. Na stole by mělo být dvanáct druhů pokrmů, protože Ježíšových apoštolů bylo také dvanáct. Masité jídlo se dostává na stůl až o den později, protože štědrovečerní večeře je postní.

 

(Převzato z Olomouckého dnu ze 22. 12. 2005)

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci