Vánoční přání

20. 12. 2005  Redakce Listáře


 

 

 

Všem milým návštěvníkům našeho Listáře přejeme radostné vánoční svátky, osobní pohodu a pokoj v srdci i v duši. Ať se mír rozhostí všude kolem Vás, ať září štěstím Vaše oči i mysl. Ať se radujete z obdarování i z toho, že i Vy můžete druhé obdarovat, třeba milým úsměvem. A také, že si umíme navzájem odpustit, co nedobrého jsme jedni druhým během celého roku provedli. A abychom měli rádi upřímně a nesobecky jedni druhé. A hlavně, abychom měli dobrou vůli být dobrými. Pokusíme-li se o to, světu i lidem v něm se o kapánek uleví a bude víc jasno; i v mezilidských a lidsko Božích vztazích. A to je cesta, k níž jsme povoláni.

 

Ikona Narození Krista. Moskevská škola, poč. 15. stol.

 

Starobylá cyrilometodějská teologie, která k nám, podobně jako betlémská hvězda, přišla z Východu, tomu změněnému a ušlechtilému úmyslu a počínání říkala (učeně) THEOSE, což znamená "zbožštění" lidského bytí. Je to ta správná a jediná dobrá cesta, jak být šťasten. Zkuste to taky. Není třeba to ani složitě promýšlet. Chce to jen dobrou vůli být dobrým. Ten první krok, který znamená to vyslechnout, je nejtěžší, ale ten jste už udělali. Máte to za sebou, Ten druhý už není tak těžký, ten se učiní tak, že si řeknete, že to není úplná blbost a pokusíte se to aspoň nějak zkusit. A když toto dokážete, pak... Pak už to půjde. Možná to chvíli i zadrhne, aby jste jako věděli, že nic není jen tak, ale budete-li jen trochu chtít, tak se to podaří.

A to Vám ze srdce upřímně přeje redakce CM Listáře. 

 


P. S.: A nadto přidáváme několik originálních cyrilometodějských esejů. Hezké počtení. A nezapomeňte: Nebe začíná zde na zemi a ne někdy až, ale teď, co říkám teď, už začalo Vaším narozením a prvními krůčky. A, kdo z nás ví, kolik jich kdo ještě ujdeme, než zaklepeme na nebeskou bránu...

Teď je ta pravá chvíle mít dobrou vůli být dobrým. Nic víc, nic míň. A vánoční staromoravský křesťanský pozdrav zněl a stále zní (i díky Vám): 

 

Christos raždajetsja!

 

A odpověď na něj je:

 

Slavite Jeho!

 

S úctou a nadějí na naše společné směřování

Redakce Listáře

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci