Velehradská papežská lípa

19. 6. 2005  mgr


 

Před 15 lety, v roce 1990, navštívil tehdejší papež Jan Pavel II. poprvé naši vlast. Pro svoji první návštěvu po pádu totalitních režimů ve střední a východní Evropě si vybral právě moravský Velehrad jako symbol slovanské vzájemnosti, kultury a pravé víry. Byla to volba nejen symbolická, ale i praktická a promyšlená, neboť právě sem směřoval Svatý Otec své výzvy k svolání evropské biskupské synody, která však nedošla z dosud nezveřejněných příčin naplnění; papežská volba Velehradu jako symbolického místa spojeného s působením moravských věrozvěstů a slovanských prosvětitelů a pozdějších spolupatronů Evropy sv. Konstantina-Cyrila a Metoděje navazovala a znovu oceňovala význam i novodobých událostí, které se na moravském Velehradě staly v roce 1985, kdy se konalo Velehrad.  Foto převzato z www.stojanov.cz uctění památky blažené smrti sv. Metoděje, arcibiskupa moravského a následně i v roce 1988, kdy se zde uskutečnily (opět za tuhého totalitního dozoru a perzekuce) Celomoravské národní letnice.

Jan Pavel II. na památném Velehradě, za doprovodu moravského metropolity arcibiskupa Františka Vaňáka, právě před 15 lety, v bývalé klášterní zahradě zasadil na památku své návštěvy, obnovené svobody a naděje v radostnou a požehnanou budoucnost a jednotu slovanských národů i celé Evropy, symbolickou lípu, která se dobře ujala a požehnaně roste; tato lípa dnes měří již přes 10 metrů, a má se čile k světu, k potěše těch, kteří o ni s láskou pečují, ale i mnohých věrných Moravanů.

Pro návštěvníky Velehradu přibyl tak další z pozoruhodných památných artefaktů, u nichž se mohou zastavit a poděkovat za dobrodiní, kterého se dostalo věřícím v naší vlasti za jejich statečný a vítězný zápas o pravou víru a svobodu, který vybojovali s tvrdošíjným ateistickým nepřítelem i s těmi, kdo ohrožovali, podrývali a rdousili tehdy jedinou nosnou (kryptobiózní) formu náboženského života a její projevy kolaborantskými zásahy. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci