Větévku mandloně


Větévku mandloně
dnes ráno utrhla jsem
můj milý, cestou, pro tebe
a v poupata jí
vlíbala jsem svou lásku

A den zkrásněl

A teď mou duši radost hřeje,
když vzhlížím skrze ni
na modré nebe

Ve větru
letí moje píseň, má radost,
štěstí, touha má
a nic je nedokáže zhatit,

spějí tak svěže k dálavám,
kde tuší tvoji náruč vstřícnou

až tam,
až k našim zahradám

                                                                            (MGR p050407/2/08.15/16.20)
                                                                            rev. 050503/19.20

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci